Over Alpe d'HuZes - ANBI status

Gepubliceerd op: 8 oktober 2011 19:48:19
en bijgewerkt op: 15 juli 2012 18:35:00

Alpe d'HuZes heeft ANBI status

De Belastingdienst heeft Stichting Alpe d’HuZes met ingang van 1 januari 2008 de zogenaamde ANBI status verleend. In goed Nederlands betekent dit, dat de Stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling wordt aangemerkt.

Het registratienummer wat hier bij hoort is 8168.54.853. Eén en ander is ook gepubliceerd op de website van de Belastingdienst en beschikbaar in de brief van de belastingdienst (tevens in het Frans).

De belangrijkste voordelen van deze ANBI status voor Alpe d'HuZes en haar sponsoren zijn:

  • er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Alpe d'HuZes;
  • uitkeringen van Alpe d'HuZes aan KWF Kankerbestrijding zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting;
  • donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekeninghoudend met drempelbedragen).

In januari 2009 is er tevens bepaald dat een erkend doel in Nederland ook aftrekbaar is een een ander land in Europa, kijk voor detailinformatie naar dit arrest.

Sponsoren
Gedoneerd

5.060.424 euro
is de stand op
14 april 2014

Alpe d’HuZes 2014

is op 5 juni Het startschot wordt om 4.30 uur gegeven

Powered by

Schuberg Philis OPHIS/New Impulse Devoteam Bureau Toob