search

Reglement Alpe d’HuZus 2017

Nog
dagen,
uur,
minuten en
seconden
11230804
Gedoneerd

Deelnemersreglement Alpe d’HuZus 2017

Alpe d’HuZus is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is het één keer beklimmen van de Alpe d’Huez met de fiets of (hard)lopend, om daarmee zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

Andere voertuigen dan een uitsluitend op spierkracht voortbewogen fiets zijn niet toegestaan. Het gebruik van speciale fietsen in verband met een handicap is wel toegestaan. Alle deelnames die anders zijn als slechts lopen en fietsen op een normale fiets, dienen te worden overlegd aan de organisatie. Deze speciale verzoeken dienen via e-mail () gedaan te worden met een uitgebreide motivatie. Beslissingen over deelname met speciaal vervoer worden te allen tijde door Alpe d’HuZes genomen en zijn bindend.

Overal waar in dit reglement "hij" staat, moet ‘hij of zij’ worden gelezen.

Alpe d'HuZus 2017:

 • Woensdag 31 mei 2017
 • De start van de Zussen is om 11.00 uur (in Bourg d'Oisans).
 • De finish in Alpe d’Huez sluit om 15.30 uur.
 • De deelnemer verklaart bij inschrijving dat hij akkoord en bekend is met de inhoud van dit reglement. Bij niet-naleving van dit reglement kan de organisatie de deelnemer uitsluiten van deelname.
 • Er zijn twee opties: (1) fietsen, (2) (hard)lopen.

 Alpe d'HuZus is bedoeld voor:

•        mensen die een directe binding hebben met een deelnemer van Alpe d'HuZes.
•        mensen die tijdens de Alpe-week vrijwilliger zijn.

(1) Inschrijving

 1. De inschrijving voor Alpe d’HuZus start op 2 oktober 2016. De sluitingsdatum zal naar aanleiding van het aantal inschrijvingen en mogelijkheden in 2017 worden bepaald.
 2. Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar: . In dat mailtje vermeld je de voor- en achternaam van de deelnemer en het mailadres waarmee die deelnemer ingeschreven wil worden.
  Let op: Dit mailadres mag nog niet bekend zijn bij de organisatie. Je kunt bijvoorbeeld niet met hetzelfde mailadres ingeschreven zijn als deelnemer én als vrijwilliger. Ook kun je dus niet hetzelfde mailadres gebruiken waarmee je partner zich heeft ingeschreven.
 3. Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met een link.
 4. Via die link schrijf je je definitief in.
 5. Je inschrijving (via de link) is alleen definitief wanneer het inschrijfgeld is betaald. Betaling van de inschrijving moet direct na het inschrijven plaatsvinden. Wanneer er niet betaald is worden je gegevens niet opgeslagen.
 6. Wil je je inschrijven en ben je 18 jaar of jonger? Vermeld dan de naam en mailadres van je begeleider in je inschrijfmailtje. Dan zorgen wij dat de begeleider ook als deelnemer wordt aangemeld.

(2) Inschrijfvoorwaarden

 1. Iedere deelnemer moet zijn inschrijving hebben bevestigd en het inschrijfgeld betalen.
 2. Inschrijven voor Alpe d’HuZus betekent een deelname voor 1 beklimming op woensdag. Deze kan niet worden gecombineerd met een (team)deelname bij Alpe d’HuZes.
 3. Het inschrijfgeld bedraagt 125 euro inclusief BTW (een basisset Alpe d'HuZus-kleding is hierbij inbegrepen). Let op: betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend via iDEAL plaatsvinden. Let op: betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend via iDEAL plaatsvinden.
 4. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de stichting Alpe d'HuZes, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
 5. Deelnemers van Alpe d’HuZus dalen niet af.
 6. De deelnemer is verplicht om op woensdag 31 mei 2017 de tijdregistratiechip en het startbordje te bevestigen en Alpe d’HuZus-kleding van 2017 te dragen.
 7. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten kunnen niet geretourneerd worden. Deze worden ook niet geretourneerd bij vrijwillige uitschrijving of bij uitsluiting van deelname. De in het inschrijfgeld begrepen kleding wordt dan wel uitgeleverd. Deelnemers Alpe d’HuZus zijn zelf verantwoordelijk voor het ophalen van hun kleding in Papendal. Alpe d'HuZes levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 8. De deelnemer dient de aanwijzingen van de op het parcours aanwezige Alpe d'HuZes-organisatie en Alpe d'HuZes-motards op te volgen.
 9. Wij gaan er vanuit dat de deelnemers van Alpe d’HuZus door middel van hun actiepagina ook mee willen doen om zoveel mogelijk sponsorgeld bij elkaar te krijgen. Het lijkt ons ontzettend mooi als iedere Alpe d’HuZusser € 666,66 als doel heeft en er uiteraard moeite voor doet dit te halen.
 10. Elke deelnemer houdt zijn persoonlijke actiepagina bij op de actiesite.
 11. Deelnemers van Alpe d’HuZus kunnen geen logo’s aanleveren voor op het shirt.
 12. Alpe d’HuZus en uw gezondheid
  Deelname aan Alpe d’HuZes en Alpe d’HuZus moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; er wordt immers een zware lichamelijke inspanning gevraagd. Voor deelname aan Alpe d’HuZus adviseren wij uitdrukkelijk om een sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren. 

  Een sportmedisch onderzoek kan bij verschillende instanties worden aangevraagd en wordt in sommige gevallen zelfs vergoed door de zorgverzekeraar. Een dergelijk onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Tevens biedt het de mogelijkheid inzicht in de conditie van de deelnemer te krijgen en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven. 

  Deelname aan Alpe d’HuZus is op basis van eigen risico zie ook artikel 7.1 en 7.2.

(3) Deelnemers onder de 18 jaar

 1. Onder 'deelnemers onder de 18 jaar' wordt verstaan 'deelnemers die op 31 mei 2017 nog geen 18 jaar zijn.
 2. Deelnemers jonger dan 18 jaar:
  • doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en behoeven de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hiertoe dient een 'toestemmingsverklaring' te worden ingevuld. Deze verklaring kan hier worden gedownload. De toestemmingsverklaring moet vóór 1 maart 2017 worden toegestuurd naar: .
  • doen mee onder een-op-een-begeleiding van een volwassene.
  • mogen niet per fiets afdalen.
  • kunnen alleen worden ingeschreven als de begeleider ook ingeschreven is als deelnemer. Beiden moeten aan alle in dit deelnemersreglement gestelde voorwaarden voldoen.

(4) Alpe d’HuZus-kleding

Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding.

 1. De deelnemer is verplicht gedurende de beklimming op de koersdag Alpe d’HuZus-fietskleding of Alpe d’HuZus-loopkleding van het jaar 2017 te dragen.
 2. De kleding wordt tijdens de laatste deelnemersbijeenkomst in mei 2017 in Papendal (Arnhem) uitgereikt. Ieder deelnemer is verplicht de kleding daar zelf op te halen of op te laten halen.
 3. De kleding wordt niet opgestuurd en niet mee naar Frankrijk genomen door de organisatie.

(5) Veiligheid

 1. Tijdens de beklimming is het voor de fietsende deelnemer verplicht om een fietshelm te dragen.
 2. De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in Frankrijk en voor dit evenement. Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in Frankrijk, inclusief eventuele repatriëringskosten.
 3. De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in Frankrijk. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.
 4. De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.

(6) Aanwijzingen organisatie en autoriteiten en overtreding daarvan

 1. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Alpe d'HuZes-organisatie opvolgen.
 2. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Franse autoriteiten opvolgen.
 3. De Franse verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 4. De deelnemer kan bij ongeoorloofd gedrag door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

(7) Aansprakelijkheid van de organisatie

 1. Deelname aan Alpe d'HuZus is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.
 2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

(8) Overige

In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van het reglement besluit de koersdirectie wat de handelwijze moet zijn.

Heb je nog vragen, klachten en/of opmerkingen?  Mail dan met dan met . Je vraag zal dan op zo kort mogelijke termijn worden beantwoord. 

Belangrijke data voor de agenda:

DeadlineActie
2 oktober 2016 Start inschrijving Alpe d'HuZes/Alpe d'HuZus
1 februari 2017 (20:00 uur) Wijziging kleding(maten)
Restitutie inschrijfgeld (zie voorwaarden hierboven)
1 maart 2017 (20:00 uur) Insturen toestemmingsverklaring 'onder de 18' 

Laatste nieuws

1 oktober nieuwe site Alpe d'HuZes

23-09-2018

Vanaf 1 oktober heeft Alpe d’HuZes een compleet nieuwe website. Omdat er aan de website wordt gewerkt, kan het zijn dat deze week niet alle linkjes meer werken. In ieder geval gaan de actiepagina’s vanaf 25 september offline. Dat betekent dat er geen donaties meer gedaan kunnen worden.

Lees verder

In memoriam: Frank Speets

21-09-2018

De dood wachtte om de hoek, maar Frank Speets hield hoop. Tot 19 september 2018. Frank is deze dag op 23-jarige leeftijd overleden aan kanker.

Lees verder

Spannend! Wat wordt het eindbedrag?

11-08-2018

Op 7 juni onthulden we een geweldig tussentijds bedrag van 11,2 miljoen euro. Zondag 30 september wordt de definitieve opbrengst van Alpe d’HuZes 2018 bekend gemaakt.

Lees verder

Onze sponsors