search

Reglement 2017

Nog
dagen,
uur,
minuten en
seconden
?
Gedoneerd

Deelnemersreglement Alpe d'HuZes 2017

Alpe d'HuZes is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is het beklimmen van de Alpe d'Huez met de fiets of (hard)lopend, en daardoor zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

Andere voertuigen dan een uitsluitend op spierkracht voortbewogen fiets zijn niet toegestaan. Het gebruik van speciale fietsen in verband met een handicap is wel toegestaan. Alle deelnames die anders zijn als slechts lopen en fietsen op een normale fiets, dienen te worden overlegd aan de organisatie. Deze speciale verzoeken dienen via e-mail ()  gedaan te worden met een uitgebreide motivatie. Beslissingen over deelname met speciaal vervoer worden te allen tijde door Alpe d’HuZes genomen en zijn bindend.

Overal waar in dit reglement "hij" staat, moet "hij" of "zij" worden gelezen.

Alpe d'HuZus 2017

 • Woensdag 31 mei: start om 11.30 uur (in Bourg d'Oisans). De finish in Alpe d’Huez sluit om 15.30 uur.

Alpe d'HuZes 2017

 • Donderdag 1 juni: start om 4.30 uur (in Bourg d'Oisans). De finish in Alpe d’Huez sluit om 20.00 uur.

 • Per deelnemer worden maximaal zes beklimmingen geregistreerd.

 • De deelnemer verklaart bij inschrijving dat hij akkoord en bekend is met de inhoud van dit reglement. Bij niet-naleving van dit reglement kan de organisatie de deelnemer uitsluiten van deelname. 

 • Er zijn 2 opties: (1) fietsen, (2) (hard)lopen.

(1) Inschrijving

De inschrijvingstermijn start op zondag 2 oktober tijdens de chequeoverhandiging en sluit bij het bereiken van 5000 deelnemers. Alle deelnemers die zich voor 1 februari 2017 om 20.00 uur hebben ingeschreven ontvangen een gepersonaliseerde kledingset. Deelnemers die zich na deze datum inschrijven ontvangen wel een kledingset, maar zonder (team)naam en eventuele (team)logo’s. De inschrijving is alleen definitief wanneer het inschrijfgeld is betaald. Betaling van de inschrijving moet direct na het inschrijven plaatsvinden. Wanneer er niet betaald is, worden je gegevens niet opgeslagen.

(2) Inschrijven (schematische weergave)

(3) Inschrijfvoorwaarden

 1. Iedere deelnemer moet zijn inschrijving hebben bevestigd en het inschrijfgeld hebben betaald.
   
 2. Een team bestaat uit minimaal twee en maximaal tien actieve deelnemers. Een teamcaptain die niet meefietst of -loopt, telt niet mee als actieve deelnemer en betaalt geen inschrijfgeld.

 3. Het inschrijfgeld bedraagt 125 euro inclusief BTW (een basisset gepersonaliseerde Alpe d'HuZeskleding is hierbij inbegrepen, zie ook artikel 1) en moet direct na het inschrijven worden voldaan.

 4. Let op: betaling van het inschrijfgeld kan uitsluitend via iDEAL plaatsvinden.

 5. Het is niet toegestaan en ook niet mogelijk (de inschrijfmodule staat dit niet toe!) om fictieve deelnemers op te voeren of namen en/of gegevens later aan te passen. Het 'vervangen' van een teamlid binnen een team is wel mogelijk tot en met 1 februari 2017; dat nieuwe teamlid wordt dan beschouwd als een nieuwe inschrijving waarvoor inschrijfgeld moet worden betaald. Bij inschrijving van een team is de teamcaptain te allen tijde aanspreekpunt voor de organisatie van Alpe d’HuZes, en is hij verantwoordelijk voor het tijdig voldoen aan alle criteria.

 6. Van elke deelnemer, individueel of teamlid, wordt verwacht dat hij zich tot het uiterste inspant om een minimale sponsorbijdrage van 2.500 euro bijeen te brengen. 

 7. Elke deelnemer houdt zijn persoonlijke actiepagina bij op de actiesite, teamcaptains houden tevens de teampagina bij.
   
 8. De deelnemer gaat akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de stichting Alpe d'HuZes, zonder daar een vergoeding voor te claimen.
   
 9. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten kunnen niet geretourneerd worden. Deze worden ook niet geretourneerd bij vrijwillige uitschrijving of bij uitsluiting van deelname. De in het inschrijfgeld begrepen kleding wordt dan wel uitgeleverd. Voor een teamlid wordt deze kleding uitgeleverd aan de teamcaptain. Alpe d'HuZes levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.
   
 10. De deelnemer is verplicht om op de koersdag de tijdregistratiechip en het startbordje te bevestigen,  inclusief persoonlijke gegevens op de achterzijde daarvan en Alpe d'HuZes-kleding van 2017 te dragen.
   
 11. De deelnemer dient de aanwijzingen van de op het parcours aanwezige Alpe d'HuZes organisatie en Alpe d'HuZes motards op te volgen.
   
 12. Alpe d'HuZes en uw gezondheid

  Deelname aan Alpe d’HuZes en Alpe d’HuZus moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; er wordt immers een zware lichamelijke inspanning gevraagd. Voor deelname aan Alpe d’HuZes adviseren wij uitdrukkelijk om een sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren. 

  Een sportmedisch onderzoek kan bij verschillende instanties worden aangevraagd en wordt in sommige gevallen zelfs vergoed door de zorgverzekeraar. Een dergelijk onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Tevens biedt het de mogelijkheid inzicht in de conditie van de deelnemer te krijgen en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven. 

  Deelname aan Alpe d’HuZes is op basis van eigen risico, zie ook artikel 8.1 en 8.2.

(4) Deelnemers onder de 18 jaar

Onder 'deelnemers jonger 18 jaar' wordt verstaan 'deelnemers die op de koersdag nog geen 18 jaar zijn'. Deelnemers jonger dan 18 jaar:

 1. doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en behoeven de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hiertoe dient een 'toestemmingsverklaring' te worden ingevuld. Deze verklaring kan hier worden gedownload. De toestemmingsverklaring moet vóór 1 maart 2017 worden toegestuurd naar: .
 2. doen mee onder een "een-op-een" begeleiding van een volwassene.
 3. mogen niet per fiets afdalen. De organisatie faciliteert vervoer naar beneden met liften tegen een geringe betaling.
 4. kunnen alleen ingeschreven worden als de begeleider ook ingeschreven is als deelnemer en zullen beiden aan alle in dit deelnemersreglement gestelde voorwaarden voldoen.

(5) Alpe d'HuZeskleding

Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding.

 1. De deelnemer is verplicht gedurende de beklimming(en) op de koersdag Alpe d’HuZes-fietskleding of Alpe d’HuZes-loopkleding van het jaar 2017 te dragen.
 2. De kleding wordt tijdens de laatste deelnemersbijeenkomst in mei 2017 in Papendal (Arnhem) uitgereikt. Ieder team en iedere individuele deelnemer is verplicht de kleding daar zelf op te halen of op te laten halen.
 3. De kleding wordt niet opgestuurd en niet mee naar Frankrijk genomen door de organisatie.

(6) Veiligheid

Tijdens de beklimming en de afdaling is het voor de fietsende deelnemer verplicht om een fietshelm te dragen.

 1. Op de koersdagen is de maximumsnelheid voor de dalende fietser 45 km/uur.
 2. De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen alle schade door hem aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) die geldig is in Frankrijk en voor dit evenement. Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in Frankrijk, inclusief eventuele repatriëringskosten.
 3. De deelnemer moet zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in Frankrijk. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten, dient de deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.
 4. De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.

(7) Aanwijzingen van organisatie en autoriteiten en overtreding daarvan

 1. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Alpe d'HuZesorganisatie opvolgen.
 2. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de Franse autoriteiten opvolgen.
 3. De Franse verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 4. De deelnemer kan bij ongeoorloofd gedrag door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

(8) Aansprakelijkheid van de organisatie

 1. Deelname aan Alpe d'HuZes is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.
 2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, alsmede ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

(9) Overige

In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van het reglement, besluit de koersdirectie wat de handelwijze moet zijn.


Heb je nog vragen, klachten en/of opmerkingen? Mail dan met dan met . Je vraag zal dan op zo kort mogelijke termijn worden beantwoord. Wil je jezelf of je team inschrijven? Vul dan hier alle gevraagde gegevens in.

Belangrijke data voor de agenda

DeadlineActie
2 oktober 2016 Start inschrijving Alpe d'HuZes/Alpe d'HuZus
1 februari 2017 (20.00 uur)

1e sluiting inschrijving voor gepersonaliseerde kleding,
Alpe d'HuZes/Alpe d'HuZus

Wijziging kleding(maten)
Wisselen teamleden
Restitutie inschrijfgeld (zie voorwaarden hierboven)
15 februari 2017 Aanleveren sponsorlogo's
1 maart 2017 (20.00 uur) Insturen toestemmingsverklaring 'onder de 18' 


Laatste nieuws

Persbericht: Startschot Alpe d’HuZes door Maarten van der Weijden

23-05-2017

Donderdag 1 juni vindt voor de twaalfde keer het evenement Alpe d’HuZes plaats. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ beklimmen ruim 4 duizend deelnemers ook dit jaar lopend of fietsend samen de legendarische Alpe d’Huez één tot zes keer. In de afgelopen jaren is op deze manier al ruim 140 miljoen euro opgehaald voor het Alpe d’HuZes/KWF Fonds. Dit jaar wordt het startschot gegeven door Maarten van der Weijden, die olympisch en wereldkampioen openwaterzwemmen werd nadat hij was genezen van leukemie.

Lees verder

Alpe d'HuZes-app 2017

19-05-2017

Net als in voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een Alpe d’HuZes-app. Deze is per direct te downloaden via de verschillende appstores.

Lees verder

Tartiflette eten

04-05-2017

Zin in een topavond op dinsdag in de koersweek? Kom dan tartiflette eten in Bourg d’Oisans.

Lees verder

Onze sponsors