MISSIE EN KERNWAARDEN

Alpe d’HuZes is opgericht met als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Dit doen we door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te verleggen. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ accepteren we geen beperkingen in wat we kunnen en zullen bereiken.

Je bereikt de grootst mogelijke voldoening als je je met hart en ziel inzet voor een ander. Dat is onze overtuiging. Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden, ter inspiratie van de mensen die nu aan het strijden zijn.

Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook?

ONZE MISSIE

Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar kanker, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.

ONZE KERNWAARDEN

Stichting Alpe d’HuZes hanteert hierbij de volgende kernwaarden:

  1. Antistrijkstokbeleid: de organisatie garandeert dat de opbrengst van alle donaties die de deelnemers en vrijwilligers bijeenbrengen volledig en zonder aftrek van onkosten toekomen aan het geformuleerde doel van de stichting.
  2. Geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig stoffelijk voordeel uit de stichting.
  3. De stichting blijft onafhankelijk en verbindt zich niet blijvend aan wie of wat dan ook. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de stichting geen exclusiviteit verleent aan een sponsor of deelnemer.
  4. De stichting houdt in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de kankerpatiënt voor ogen.
  5. We gaan zorgvuldig en respectvol om met vrijwilligers en deelnemers. We zijn gelijkwaardig aan elkaar en we vertrouwen elkaar. 
  6. Vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen bouwen en bij te dragen wat past binnen je vermogens. Onze doelen zijn steeds leidend.
  7. Alle resultaten van alle onderzoeken/projecten gefinancierd door het Alpe d’'HuZes/KWF-fonds moeten volledig en onverkort ter beschikking worden gesteld aan iedereen die daarom vraagt.