search

Nieuwe ontwikkeling – Gerichtere behandeling ouderen met longkanker

Nog
dagen,
uur,
minuten en
seconden
1919953
Gedoneerd

•• Nieuwe ontwikkeling ••

Het geld dat de deelnemers aan Alpe d'HuZes inzamelen, besteden wij aan projecten die uiteindelijk de grootst mogelijke voordelen opleveren voor patiënten die kanker hebben, of het in de toekomst krijgen. In de serie Geldbesteding belichten we deze projecten. In deze aflevering het onderzoek dat bijdraagt aan een meer gerichte behandeling van ouderen met longkanker.

Naam: dr. Judith van LoonJudithVanLoon-01.png
Instituut: Maastro Clinic
Vakgebied: radiotherapie
Start onderzoek: nog nader te bepalen
Duur onderzoek: 72 maanden
Financiering: 1.298.500 euro

Meer dan de helft (60%) van alle kankerpatiënten is ouder dan 65 jaar. Door de vergijzing zal dit aantal in de komende jaren steeds meer toenemen. Omdat onderzoek naar kanker vooral wordt gedaan bij mensen tussen 30 en 55 jaar, weten we erg weinig over oudere patiënten. Dit heeft tot gevolg dat gerichte behandeling en zorg voor deze patiëntengroep niet mogelijk is. Dr. Judith van Loon, radiotherapeut-oncoloog in de MAASTRO Clinic in Maastricht werkt aan een onderzoek dat bijdraagt aan meer gerichte behandeling voor ouderen met longkanker.

‘Waar ik als arts in de kliniek tegenaan loop, is dat we door gebrek aan kennis de behandeling van oudere patiënten moeten bepalen op basis van “onderbuikgevoel”. Je twijfelt altijd over de optimale behandeling’, vertelt Judith van Loon. ‘Om die echt te kunnen bieden hebben we handvatten nodig!’

Het onderzoek van Judith van Loon richt zich in eerste instantie op mensen van 75 jaar en ouder met stadium 3 longkanker. Patiënten met dit stadium worden doorgaans geopereerd, maar behandeld met chemotherapie en bestraling.

‘We weten echter helemaal niet of dit voor de oudere patiëntengroep ook daadwerkelijk de optimale behandeling is. Samen met de patiënt moeten we continu een goede afweging maken tussen de impact van een behandeling, zoals de kans op heftige bijwerkingen, en het te verwachten resultaat.’

Fitheidstest

Om te bepalen welke behandeling optimaal is voor de oudere patiënt, is het belangrijk om op een betrouwbare manier te kunnen bepalen hoe fit iemand is. Dat gebeurt nu vaak op basis van een inschatting door de arts. Voor een nauwkeurige inschatting zijn tijdrovende, uitgebreide tests nodig (mits de patiënt hiertoe in staat is).  

Van Loon hoopt in het onderzoek een test te ontwikkelen die artsen in behandelcentra de mogelijkheid geeft in korte tijd, en zonder veel belasting voor de patiënt,  te bepalen hoe fit iemand is. Zo kunnen zij beter onderbouwd de beste behandeling voor een specifieke patiënt bepalen. Om dit te kunnen doen heeft het onderzoek twee doelen:

  • het ontwikkelen van een betrouwbare en praktische test voor het vaststellen hoe fit een oudere is;
  • onderzoeken welke behandelmethodes optimaal zijn voor de oudere met  een bepaalde fitheid.

Onderzocht wordt welke kenmerken bepalend zijn voor de fitheid van patiënten. De belangrijkste kenmerken worden in kaart gebracht om te verwerken in de te ontwikkelen test. Op basis van hun fitheid worden de patiënten ingedeeld in drie groepen: de ‘fitte’ ouderen, de ‘kwetsbare’ ouderen en een tussengroep. Deze laatste bestaat uit mensen die niet direct fit zijn, maar dit wel kunnen worden met behulp van bijvoorbeeld fysiotherapie of medicatie. Vervolgens wordt voor de fitte ouderen en de ‘tussengroep’ onderzocht welke manier van behandelen voor hen optimaal is.

Van Loon: ‘Beide groepen worden met chemotherapie en bestraling behandeld. De ene groep krijgt beide behandelingen tegelijk, de andere groep krijgt eerst de ene, daarna de andere behandeling. Vooral van de gelijktijdige behandeling is bekend dat de bijwerkingen zeer heftig zijn.’

De juiste balans

Het onderzoeksteam volgt de patiënten voortdurend op verschillende aspecten en zoekt uiteindelijk naar de juiste balans voor iedere individuele patiënt.

‘Hierbij gaat het om de optimale balans tussen de beste behandeling (de grootste kans om de ziekte onder controle te krijgen) en behoud van kwaliteit van leven, tijdens en na de behandeling. Dat is bij iedere patiënt anders. Soms zijn de bijwerkingen zo langdurig en hevig dat de behandeling niet opweegt tegen het te verwachten resultaat. Zoeken naar de juiste balans betekent soms dus ook de keuze tussen langer leven met een slechte kwaliteit van leven (denk aan veel pijn of immobiliteit) of een korter leven, maar mét een hoge kwaliteit van leven.’

Met dit onderzoek hoopt Judith van Loon deze persoonlijk geselecteerde behandeling voor de oudere longkankerpatiënt snel een stap dichterbij te brengen.

Laatste nieuws

Posters Alpe d'HuZes verkrijgbaar bij 32 Bike Totaal-winkels

05-01-2018

Heb jij de Alpe d’HuZes-poster al achter het raam hangen of op het prikbord op het werk? Nog niet? Kom de poster dan halen bij Bike Totaal. Deelnemers kunnen bij 32 Bike Totaal-fietsenwinkels terecht.

Lees verder

Start nieuwe kankeronderzoeken dankzij Alpe d’HuZes

03-01-2018

Start nieuwe kankeronderzoeken dankzij Alpe d’HuZes 3 januari 2018 Twee onderzoekers gaan nieuw baanbrekend onderzoek doen naar de behandeling van kanker, dankzij Alpe d’HuZes. Dr. Victor Peperzak en dr. Renske Steenbergen krijgen samen ruim 700.000 euro uit het Alpe d’HuZes/KWF fonds voor hun onderzoeken.

Lees verder

Vroege Vogels-actie sponsorlogo’s

14-12-2017

Heb jij al je sponsoren voor je koersshirt al binnen? Dan kun je meedoen met de Vroeg Vogel-actie sponsorlogo’s. Deelnemers die uiterlijk zondag 28 januari 2018 (24.00 uur) alle sponsorlogo’s die ze hebben verzameld correct hebben aangeleverd, kunnen meedoen met deze Vroege Vogel-actie.

Lees verder

Onze sponsors