search

Column Johan van der Waal (21)

Nog
dagen,
uur,
minuten en
seconden
1919953
Gedoneerd

KWF en Pink Ribbon bundelen krachten

Deze week werd ik verblijd met de mededeling dat Stichting Pink Ribbon onderdak heeft gevonden bij KWF Kankerbestrijding. Naar hun eigen zeggen, in de eerste plaats voor integrale beoordeling van onderzoek aanvragen in het kader van kankerbestrijding en in de tweede plaats om alle overtollige bureaukosten te saneren (gebouwhuur, administratieve organisatie, enz.).
Het riep bij mij meteen de vraag op waarom al die andere zelfstandig opererende stichtingen niet ook de krachten zouden bundelen met KWF Kankerbestrijding om nog meer verworven gelden ook daadwerkelijk aan kankeronderzoek te kunnen besteden.

Voordelen van samenwerking
Als ik dan het eerste voordeel van een gezamenlijke aanpak van de diverse stichtingen belicht dan zie ik dat je als deelnemer en donateur/sponsor wilt dat jouw geld zo goed mogelijk wordt besteed. Alpe d'HuZes heeft gekozen voor een duidelijke richting met KWF Kankerbestrijding als partner. Een partner die de integrale lijn van basisonderzoek naar implementatie van onderzoeksresultaten voor verbeterde
behandeling van kankerpatiënten de laatste jaren expliciet heeft aangescherpt.
Door alles wat we over kanker hebben geleerd, heeft binnen het onderzoeksveld een verschuiving plaatsgevonden van de ‘klassieke’ indeling van kankersoorten op grond van het orgaan waarin de kanker is ontstaan (borstkanker, darmkanker, enz.) naar een typering op grond van de manier waarop de kanker is ontstaan. Deze insteek om ook veel meer het ontstaansmechanisme van kanker in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor borstkanker te betrekken is precies waar KWF Kankerbestrijding nu stappen in maakt met de samenwerking met Pink Ribbon.
En dan is er nog het tweede voordeel. Er is een kluwen aan stichtingen waaruit onderzoeksgeld wordt verstrekt, zoals Kinderen Kankervrij (KiKa), Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF), Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK), Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK), Stichting Diagnose Kanker (SDK). Dan zijn er ook nog alle ziekenhuizen die hun eigen stichtingen hebben en waarschijnlijk vergeet ik er nog een paar.
Al die stichtingen hebben eigen kantoren met personeel. Ze stoppen veel tijd en geld in het werven van gelden en het uitzoeken aan wie het beste geld gegeven kan worden om goed onderzoek te doen. Ze hebben ook administraties, die steeds complexer worden. Denk maar aan de verplichte Algemeen Nut Beogende Instellingen (ADNI) status en allerlei andere (soms terechte) regels, die veel extra werk aan accountantscontroles en administratieve systemen met zich meebrengen. Met een gemeenschappelijk apparaat kan veel doeltreffender worden gewerkt, waardoor er meer geld beschikbaar is voor het inzetten op de strijd tegen kanker.

Patiënt centraal
Als Alpe d'HuZes zijn wij er inmiddels 11 jaar in geslaagd om veel geld te verwerven om het noodzakelijke onderzoek mogelijk te maken met als doel dat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. En uiteraard zijn we alweer in volle gang met de organisatie van de volgende koersweek in juni 2017.
De doelstellingen die wij met Alpe d’HuZes nastreven zijn gekoppeld aan de voor onze vrijwilligersorganisatie meest belangrijke kernwaarde, namelijk dat de patiënt centraal staat.
We hebben er de afgelopen jaren (en nog steeds) voor gepleit om kankerbehandelingen te centraliseren in gespecialiseerde kankercentra. Patiënten hebben dan altijd toegang tot de ‘laatste stand van zaken’. Die gaat verder dan de behandeling van hun kanker. Het gaat ook om koppeling met betere diagnostiek en adequate zorg, inclusief psycho-oncologische zorg. Dus een aanpak vanuit het perspectief dat we elke individuele patiënt beter van dienst te kunnen zijn. Om dit te financieren is niet alleen veel geld nodig, maar ook een andere mind-set over de gezondheidszorg.

De oplossing
Als we het eens zijn met een stevigere centralisering van de patiënt en de duidelijke lijn erkennen van basisonderzoek (ontdekken), naar translationeel (hoe krijg ik iets vanuit de basis toepasbaar), naar implementatie (hoe krijg ik het bij de patiënt) en nazorg (hoe gaat het verder met de patiënt), dan lijkt het toch logisch dat alle stichtingen de krachten bundelen en zich inspannen voor een gemeenschappelijkere aanpak. Het financieren van gericht onderzoek van begin tot het einde vanuit deze gezamenlijke invalshoek is dan doeltreffender en we kunnen dan gezamenlijk “de zorg” dwingen om een andere mind-set aan te nemen. Door samen te blazen, kunnen we de richting van de wind veranderen…

Dank je wel Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding dat jullie alvast een goed voorbeeld hebben gegeven.

 

 

Laatste nieuws

Posters Alpe d'HuZes verkrijgbaar bij 32 Bike Totaal-winkels

05-01-2018

Heb jij de Alpe d’HuZes-poster al achter het raam hangen of op het prikbord op het werk? Nog niet? Kom de poster dan halen bij Bike Totaal. Deelnemers kunnen bij 32 Bike Totaal-fietsenwinkels terecht.

Lees verder

Start nieuwe kankeronderzoeken dankzij Alpe d’HuZes

03-01-2018

Start nieuwe kankeronderzoeken dankzij Alpe d’HuZes 3 januari 2018 Twee onderzoekers gaan nieuw baanbrekend onderzoek doen naar de behandeling van kanker, dankzij Alpe d’HuZes. Dr. Victor Peperzak en dr. Renske Steenbergen krijgen samen ruim 700.000 euro uit het Alpe d’HuZes/KWF fonds voor hun onderzoeken.

Lees verder

Vroege Vogels-actie sponsorlogo’s

14-12-2017

Heb jij al je sponsoren voor je koersshirt al binnen? Dan kun je meedoen met de Vroeg Vogel-actie sponsorlogo’s. Deelnemers die uiterlijk zondag 28 januari 2018 (24.00 uur) alle sponsorlogo’s die ze hebben verzameld correct hebben aangeleverd, kunnen meedoen met deze Vroege Vogel-actie.

Lees verder

Onze sponsors