search

Column Johan van der Waal (21)

Nog
dagen,
uur,
minuten en
seconden
165919
Gedoneerd

KWF en Pink Ribbon bundelen krachten

Deze week werd ik verblijd met de mededeling dat Stichting Pink Ribbon onderdak heeft gevonden bij KWF Kankerbestrijding. Naar hun eigen zeggen, in de eerste plaats voor integrale beoordeling van onderzoek aanvragen in het kader van kankerbestrijding en in de tweede plaats om alle overtollige bureaukosten te saneren (gebouwhuur, administratieve organisatie, enz.).
Het riep bij mij meteen de vraag op waarom al die andere zelfstandig opererende stichtingen niet ook de krachten zouden bundelen met KWF Kankerbestrijding om nog meer verworven gelden ook daadwerkelijk aan kankeronderzoek te kunnen besteden.

Voordelen van samenwerking
Als ik dan het eerste voordeel van een gezamenlijke aanpak van de diverse stichtingen belicht dan zie ik dat je als deelnemer en donateur/sponsor wilt dat jouw geld zo goed mogelijk wordt besteed. Alpe d'HuZes heeft gekozen voor een duidelijke richting met KWF Kankerbestrijding als partner. Een partner die de integrale lijn van basisonderzoek naar implementatie van onderzoeksresultaten voor verbeterde
behandeling van kankerpatiënten de laatste jaren expliciet heeft aangescherpt.
Door alles wat we over kanker hebben geleerd, heeft binnen het onderzoeksveld een verschuiving plaatsgevonden van de ‘klassieke’ indeling van kankersoorten op grond van het orgaan waarin de kanker is ontstaan (borstkanker, darmkanker, enz.) naar een typering op grond van de manier waarop de kanker is ontstaan. Deze insteek om ook veel meer het ontstaansmechanisme van kanker in de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor borstkanker te betrekken is precies waar KWF Kankerbestrijding nu stappen in maakt met de samenwerking met Pink Ribbon.
En dan is er nog het tweede voordeel. Er is een kluwen aan stichtingen waaruit onderzoeksgeld wordt verstrekt, zoals Kinderen Kankervrij (KiKa), Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF), Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK), Optimale Ondersteuning bij Kanker (OOK), Stichting Diagnose Kanker (SDK). Dan zijn er ook nog alle ziekenhuizen die hun eigen stichtingen hebben en waarschijnlijk vergeet ik er nog een paar.
Al die stichtingen hebben eigen kantoren met personeel. Ze stoppen veel tijd en geld in het werven van gelden en het uitzoeken aan wie het beste geld gegeven kan worden om goed onderzoek te doen. Ze hebben ook administraties, die steeds complexer worden. Denk maar aan de verplichte Algemeen Nut Beogende Instellingen (ADNI) status en allerlei andere (soms terechte) regels, die veel extra werk aan accountantscontroles en administratieve systemen met zich meebrengen. Met een gemeenschappelijk apparaat kan veel doeltreffender worden gewerkt, waardoor er meer geld beschikbaar is voor het inzetten op de strijd tegen kanker.

Patiënt centraal
Als Alpe d'HuZes zijn wij er inmiddels 11 jaar in geslaagd om veel geld te verwerven om het noodzakelijke onderzoek mogelijk te maken met als doel dat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. En uiteraard zijn we alweer in volle gang met de organisatie van de volgende koersweek in juni 2017.
De doelstellingen die wij met Alpe d’HuZes nastreven zijn gekoppeld aan de voor onze vrijwilligersorganisatie meest belangrijke kernwaarde, namelijk dat de patiënt centraal staat.
We hebben er de afgelopen jaren (en nog steeds) voor gepleit om kankerbehandelingen te centraliseren in gespecialiseerde kankercentra. Patiënten hebben dan altijd toegang tot de ‘laatste stand van zaken’. Die gaat verder dan de behandeling van hun kanker. Het gaat ook om koppeling met betere diagnostiek en adequate zorg, inclusief psycho-oncologische zorg. Dus een aanpak vanuit het perspectief dat we elke individuele patiënt beter van dienst te kunnen zijn. Om dit te financieren is niet alleen veel geld nodig, maar ook een andere mind-set over de gezondheidszorg.

De oplossing
Als we het eens zijn met een stevigere centralisering van de patiënt en de duidelijke lijn erkennen van basisonderzoek (ontdekken), naar translationeel (hoe krijg ik iets vanuit de basis toepasbaar), naar implementatie (hoe krijg ik het bij de patiënt) en nazorg (hoe gaat het verder met de patiënt), dan lijkt het toch logisch dat alle stichtingen de krachten bundelen en zich inspannen voor een gemeenschappelijkere aanpak. Het financieren van gericht onderzoek van begin tot het einde vanuit deze gezamenlijke invalshoek is dan doeltreffender en we kunnen dan gezamenlijk “de zorg” dwingen om een andere mind-set aan te nemen. Door samen te blazen, kunnen we de richting van de wind veranderen…

Dank je wel Pink Ribbon en KWF Kankerbestrijding dat jullie alvast een goed voorbeeld hebben gegeven.

 

 

Laatste nieuws

Definitieve opbrengst Alpe d’HuZes 2017 10,4 miljoen euro

01-10-2017

De definitieve opbrengst van Alpe d’HuZes 2017 is 10.381.912,47 euro. Dit werd bekend gemaakt tijdens de feestelijke cheque-overhandiging van Alpe d’HuZes aan KWF-directeur Michel Rudolphie. Het evenement, waarbij deelnemers 1 tot 6 keer de legendarische Alpe d’Huez op lopen of fietsen om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker, vond dit jaar plaats op 1 juni.

Lees verder

In memoriam: Tom van Thiel

28-09-2017

Tot ons groot verdriet is dinsdag 26 september Tom van Thiel, onze coördinator van het Medisch Team Alpe d'HuZes, plotseling overleden.

Lees verder

9 miljoen euro van Alpe d’HuZes naar nieuw kankeronderzoek

20-08-2017

Een grote groep onderzoekers kan van start met baanbrekend onderzoek naar de behandeling en bestrijding van kanker dankzij Alpe d’HuZes. KWF Kankerbestrijding heeft 22 projecten geselecteerd waar in totaal 9 miljoen euro naartoe gaat uit het Alpe d’HuZes/KWF Fonds. Het geld uit dit fonds is opgehaald door deelnemers aan het jaarlijkse fiets- en loopevenement in Frankrijk.

Lees verder

Onze sponsors