search

Vraag en antwoord

Nog
dagen,
uur,
minuten en
seconden
11230804
Gedoneerd

Vraag en antwoord

Sinds 2006 is al 130 miljoen euro opgehaald. Als sponsor of deelnemer wil je er zeker van zijn dat jouw geld volledig ten goede komt aan de doelen waar het voor bedoeld is. De antwoorden op de vaak gestelde vragen over dit onderwerp en de Alpe d’HuZesorganisatie lees je hieronder.

Heb je na het lezen van deze ‘vraag en antwoord’ een opmerking of vraag, stuur dan een mail naar .

Je kunt deze ‘vraag en antwoord’ ook downloaden als pdf document.

 1. Hoe weet ik dat er goed met mijn geld wordt omgegaan?
 2. Wordt al het geld dat is opgehaald ook daadwerkelijk uitgegeven?
 3. Hoe wordt het geld uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds besteed?
 4. Welke maatregelen heeft Alpe d’HuZes getroffen naar aanleiding van de commotie in 2013 om herhaling te voorkomen?
 5. Worden personen die zich inzetten voor Alpe d’HuZes betaald?
 6. Waarom zou een organisatie Alpe d’HuZes sponsoren?
  Zes redenen om sponsor te worden!
 7. Waarom zou je als particulier Alpe d’HuZes sponsoren? Vijf redenen om het te doen!

  

•• 1 ••

Hoe weet ik dat er goed met mijn geld wordt omgegaan?

Belangrijk uitgangspunt is dat de Stichting Alpe d’HuZes absoluut zuiver en integer handelt met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van kankerpatiënten en onze sponsoren. Sponsoren willen dat het geld voor 100 procent ten goede komt aan de doelen waar het voor bedoeld is. Dit heeft geleid tot het strikte antistrijkstokbeleid.

Belangrijkste kenmerken van dit beleid:

 1. Geld dat door donateurs en sponsoren wordt gegeven gaat in zijn geheel naar KWF Kankerbestrijding en wordt beheerd in een apart fonds op naam (Alpe d’HuZes/KWF-fonds). 
 2. Alle zaken die benodigd zijn om het evenement te organiseren, worden zo veel mogelijk kosteloos ter beschikking gesteld of door derden separaat bekostigd; 
 3. Voor die zaken die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van het evenement en waar geen sponsor voor gevonden kan worden, wordt een beroep gedaan op het inschrijfgeld. Iedere deelnemer betaalt 125 euro aan inschrijfgeld, waarvan 45 euro gebruikt wordt voor fiets-/loopkleding en de overige 80 euro voor onvoorziene kosten binnen de Alpe d’HuZesorganisatie. 
 4. Als er sponsoring in natura plaatsvindt, worden deze artikelen of diensten ook zo veel mogelijk omgezet in geld, zodat ook deze vorm van sponsoring ten goede komt aan de strijd tegen kanker. Een voorbeeld hiervan zijn alle maaltijden en snacks in de koersweek, die kosteloos of tegen een zeer speciale inkoopprijs ter beschikking worden gesteld aan Alpe d’HuZes en vervolgens voor een bedrag per maaltijd/snack worden aangeboden aan de deelnemers en supporters. Het verschil tussen de inkoopkosten en eventuele overige noodzakelijke kosten en de werkelijke opbrengsten gaat geheel naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. 

Sponsoren hebben door deze aanpak altijd 100 procent garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terechtkomt in het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Dit is voor een evenement van deze omvang absoluut uniek.
Ook na storting in het Alpe d’HuZesfonds is de afspraak met KWF Kankerbestrijding dat zij geen overheadkosten ten laste van het Alpe d’HuZesfonds mogen brengen. Hierdoor blijft gegarandeerd dat iedere gedoneerde euro naar het verwezenlijken van onze doelstellingen gaat.
We willen volledig zuiver blijven in onze aanpak, omdat hiermee het succes op lange termijn gewaarborgd wordt. Onze boeken worden ieder jaar gecontroleerd door de accountant. Onze administratie wordt gevoerd door een gerenommeerde financiële instantie, en door een accountantskantoor formeel goedgekeurd.

Wil je meer lezen over het antistrijkstokbeleid? Kijk dan op onze website.

•• 2 ••

Wordt al het geld dat is opgehaald ook daadwerkelijk uitgegeven?

Al het geld dat tot en met 2014 is opgehaald, is uitgegeven aan de projecten van Alpe d’HuZes. De opbrengst van 2015 (12 miljoen euro) wordt in het jaar 2016 volgens een bestedingsplan toegewezen aan nieuwe projecten.

•• 3 ••

Hoe wordt het geld uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds besteed?

Het geld dat bijeen wordt gebracht door Alpe d’HuZes, wordt gestort in het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Dit fonds wordt beheerd door KWF Kankerbestrijding. Vanaf de oprichting van Alpe d’HuZes is KWF Kankerbestrijding verantwoordelijk voor de besteding van deze opbrengsten.

Stichting Alpe d’HuZes geeft wel richting aan het beleid, door onder andere bestedingsvoorstellen te doen. In overleg met KWF Kankerbestrijding worden jaarlijks bestedingsdoeleinden vastgesteld. Deze vormen daarmee de kern van het bestedingsplan.

Alleen projecten die voldoen aan de missies van Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding en aan het bestedingsplan, komen voor financiering in aanmerking.

Ingediende onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld door een deelcommissie van de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding. Deze commissie bestaat uit gerenommeerde hoogleraren en onderzoekers uit het oncologische veld. Zij beoordelen de subsidieaanvragen mede door raadpleging van onafhankelijke — veelal buitenlandse — deskundigen op het desbetreffende onderzoeksgebied.

De beoordelingscommissie geeft een eindadvies af aan KWF Kankerbestrijding. Op basis hiervan beslist het bestuur van KWF welke projecten gefinancierd worden.

•• 4 ••

Welke maatregelen heeft Alpe d’HuZes getroffen naar aanleiding van de commotie in 2013 om herhaling te voorkomen?

Naar aanleiding van de commotie heeft Alpe d’HuZes zes maatregelen getroffen. Met deze zes maatregelen wil Alpe d’HuZes voorkomen dat er in de toekomst een beeld kan ontstaan dat (oud-)vrijwilligers van onze organisatie enig persoonlijk gewin (betaling) ontvangen vanuit de sponsorgelden die jaarlijks worden opgehaald. De zes maatregelen zijn:

 1. Het installeren van een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het bestuur. De raad van toezicht benoemt ook het nieuwe bestuur.
 2. Benoemen van een nieuw bestuur. Het bestuur van Alpe d’HuZes houdt zich voornamelijk bezig met het verder professionaliseren van de organisatie.
 3. Er is een vrijwilligersraad opgericht. De vrijwilligersraad is opgericht om vrijwilligers een stem te geven binnen de organisatie en hen mee te laten denken over beleidsontwikkelingen. Hiermee wordt een goed evenwicht gecreëerd tussen het bestuur en de vrijwilligers.
 4. Er is een nieuwe overeenkomst met KWF Kankerbestrijding gesloten. In deze overeenkomst is de rol van KWF Kankerbestrijding als fondsbeheerder vastgelegd, evenals de wijze van rapporteren en controleren.
 5. Er is een nieuwe website gelanceerd met een meer transparante informatievoorziening over Alpe d’HuZes en zijn geldbesteding.
 6. Er is een bestedingsplan opgesteld, waarin is beschreven hoeveel Alpe d’HuZes jaarlijks aan vooraf gedefinieerde thema’s wil besteden.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat er een stabiele en professionele organisatie staat, die zeer goed in staat is om ervoor te zorgen dat de doelen van Alpe d’HuZes worden bereikt.

Met bovenstaande antwoorden kun je al een hoop informatie geven. Je kunt hiermee een bepaalde beeldvorming wegnemen en nieuw enthousiasme voor Alpe d’HuZes opwekken. Met een nieuwe structuur en een nieuw bestuur, maar nog steeds met dezelfde en nieuwe enthousiaste, gemotiveerde en betrokken deelnemers gaan wij de strijd aan!

•• 5 ••

Worden personen die zich inzetten voor Alpe d’HuZes betaald?

Alpe d’HuZes draait volledig op vrijwilligers. Dit betekent dat iedereen die zich inzet voor Alpe d’HuZes dit voor 100% op vrijwillige basis doet. Vrijwilligers werkzaam voor de eventorganisatie, voor het bestuur en voor de raad van toezicht ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Dit is in de statuten vastgelegd. Hier wordt op toegezien door middel van de accountantscontrole.

Overtuigen om te sponsoren

Hoe overtuig je iemand of een organisatie om mee te doen aan sponsoring? Tips en veel informatie die aangeleverd is door deelnemers vind je op de website.

Hieronder lees je nog enkele redenen waarmee je een organisatie of persoon kunt overtuigen om sponsor te worden.

•• 6 ••

Waarom zou een organisatie Alpe d’HuZes sponsoren? Zes redenen om sponsor te worden!
 1. Door te sponsoren ondersteunt jouw organisatie twee doelen:

  • meer (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker, zodat we kanker als ziekte zo snel mogelijk onder controle krijgen;
  • een toekomst waarin er geen mensen meer doodgaan aan kanker.
 2. Het versterkt de saamhorigheid binnen de organisatie om gezamenlijk iets te doen voor een goed doel. Dit heeft een positieve invloed op werknemers.
 3. Het team dat je sponsort kan ervoor zorgen dat het logo van jouw organisatie op de teamkleding, op de website en op de actiepagina van het team komt.
 4. Het vergroot de naamsbekendheid van een organisatie in de regio door een team of individu te sponsoren uit jouw wijk of stad.
 5. Actieve sponsoring kan iets voor de stad of wijk betekenen en bijdragen aan een positief imago.
 6. De organisatie draagt bij aan maatschappelijk verantwoord en bewust ondernemen. Je kunt het onderdeel maken van de mvo-strategie.

•• 7 ••

Waarom zou je als particulier Alpe d’HuZes sponsoren? Vijf redenen om het te doen!
 1. Door te sponsoren ondersteun je twee doelen:

  • meer (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker, zodat we kanker als ziekte zo snel mogelijk onder controle krijgen’
  • een toekomst waarin er geen mensen meer doodgaan aan kanker.
 2. Je staat de deelnemer bij in zijn motivatie en enthousiasme om aan Alpe d’HuZes deel te nemen.
 3. Je steekt nabestaanden en mensen die nu aan het strijden zijn een hart onder de riem.
 4. Het levert een positieve bijdrage aan je eigen persoonlijke motivatie.
 5. Je wilt graag helpen door te sponsoren.

Vragen?

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar: deelnemers@alpe-dhuzes.nl.

Laatste nieuws

1 oktober nieuwe site Alpe d'HuZes

23-09-2018

Vanaf 1 oktober heeft Alpe d’HuZes een compleet nieuwe website. Omdat er aan de website wordt gewerkt, kan het zijn dat deze week niet alle linkjes meer werken. In ieder geval gaan de actiepagina’s vanaf 25 september offline. Dat betekent dat er geen donaties meer gedaan kunnen worden.

Lees verder

In memoriam: Frank Speets

21-09-2018

De dood wachtte om de hoek, maar Frank Speets hield hoop. Tot 19 september 2018. Frank is deze dag op 23-jarige leeftijd overleden aan kanker.

Lees verder

Spannend! Wat wordt het eindbedrag?

11-08-2018

Op 7 juni onthulden we een geweldig tussentijds bedrag van 11,2 miljoen euro. Zondag 30 september wordt de definitieve opbrengst van Alpe d’HuZes 2018 bekend gemaakt.

Lees verder

Onze sponsors