Persbericht

21 december 2021

  

10 unieke nieuwe kankeronderzoeken

Gefinancierd met donaties Alpe d'HuZes

5,9 miljoen euro, dat bedrag heeft Alpe d’HuZes afgelopen week toegekend aan nieuw wetenschappelijk kankeronderzoek.

Hiermee worden tien onderzoeken gefinancierd naar de behandeling van kanker én naar een beter leven mét kanker. Voor zorgvuldige toewijzing van deze gelden werkt Alpe d’HuZes nauw samen met KWF Kankerbestrijding.

Het geld van Alpe d’HuZes wordt altijd toegekend in drie categorieën:
- Jonge talentvolle onderzoekers: de 'Bas Mulder Awards'
- Baanbrekende onderzoeksideeën: de unieke hoogrisicoprojecten
- Onderzoek dat nog een klein zetje nodig heeft: de 'Hermannetjes'

Dit jaar gaat het om 4 ‘Bas Mulder Awards’, 2 ‘Unieke hoogrisicoprojecten’ en 4 ‘Hermannetjes’.

“Echt een bijzondere prestatie!”, vindt Alpe d’HuZes-voorzitter Erik Jutstra. “Vanwege de coronamaatregelen zijn we al twee jaar niet meer naar onze Alpe d’Huez in Frankrijk geweest ... Een énorme teleurstelling, natuurlijk. Deze Nederlandse berg is voor ons een belangrijk symbool: als zoiets je dan wordt ontnomen voelt dat als onmacht. Dat hakt er flink in. Bijzonder knap dus, dat onze deelnemers, vrijwilligers en donateurs tóch in staat zijn geweest dit enorme geldbedrag bij elkaar te brengen. En elke gedoneerde euro gaat naar noodzakelijk kankeronderzoek. Want wij geven niet op. Ook ik geef niet op. En zie jullie hopelijk allemaal in juni 2022, tijdens de vijftiende editie van Alpe d’HuZes! Namens onze mooie organisatie wens ik alle onderzoekers veel succes met hun belangrijke werk.”

Bas Mulder Awards - uitgelicht: twee talentvolle jonge onderzoekers en hun project

  1. Julia Houthuijzen - Nederlands Kanker Instituut (NKI) ontvangt een Bas Mulder Award voor onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van invasief lobulair mammacarcinoom (borstkanker).
    De invasieve groei van ILC maakt het lastig deze tumoren vroeg te detecteren en volledig te verwijderen middels chirurgie. Patiënten worden vaak geconfronteerd met aanvullende behandelingen om hun ziekte te bestrijden. Een celtype dat zich in bijna alle tumoren bevindt is de fibroblast. Deze kanker-geassocieerde fibroblasten (CAFs) beïnvloeden veel verschillende processen zoals tumorgroei, therapierespons en metastase. Daarnaast manipuleren ze immuuncelfuncties, zodat de tumor optimaal kan groeien. Door de zogenaamde “pro-tumorigene CAFs” in deze tumoren te remmen streef ik naar betere behandelingsstrategieën die zijn afgestemd op de behoefte van ILC patiënten
  2. Joep Grootjans - Amsterdam Academisch Medisch Centrum (AMC) ontvangt een Bas Mulder Award voor onderzoek naar peritoneaal gemetastaseerde colorectaal carcinoom (dikkedarmkanker).
    Uitzaaiingen naar het buikvlies (peritoneum) komt vaak voor bij dikke darmkanker. De behandelopties zijn zeer beperkt en de prognose is daarom slecht. Een van de grootste doorbraken in de oncologie van de afgelopen jaren is de ontwikkeling van immunotherapie: geneesmiddelen die het immuunsysteem activeren om tumorcellen aan te vallen. Immunotherapie heeft bij bepaalde soorten kanker geleid tot ongekende, langdurige responsen, zelfs bij uitgezaaide kankers. In dit project willen we nieuwe behandelopties (met immunotherapie) ontdekken voor patiënten met naar het buikvlies uitgezaaide kanker. En zullen direct worden getest, om zo een snelle vertaling naar de patiënt (klinische praktijk) mogelijk te maken.

Unieke hoogrisicoprojecten - uitgelicht: een baanbrekend onderzoek:

Alan Gerber - Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc) ontvangt onderzoeksgeld om de sleutel te vinden om oncogene RAS-mutaties uit te schakelen.
RAS-genen zijn de meest algemeen gemuteerde oncogenen bij kanker. Deze mutaties zijn verantwoordelijk voor meer dan een miljoen sterfgevallen per jaar wereldwijd. Veel van de meest agressieve en therapieresistente tumoren hebben RAS-mutaties, zoals pancreaskanker, darmkanker en longkanker. Kankers met gemuteerd RAS worden daarom vaak geassocieerd met een slechte prognose. Ondanks dat deze oncogene mutaties meer dan 30 jaar geleden zijn geïdentificeerd blijft de ontwikkeling van effectieve therapieën ongrijpbaar. In dit onderzoek wordt een nieuwe strategie voorgesteld om het oncogene RAS aan te pakken door het probleem te behandelen.

‘Hermannetje’ (zetje in de rug) – uitgelicht (vervolg)onderzoek met name genoemd:

Floris Pos - Nederlands Kanker Instituut (NKI) ontvangt een duwtje in de rug voor zijn onderzoek naar prostaatcarcinoom (prostaatkanker). Dit betreft vervolgonderzoek (Hypo-FLAME).
Uitwendige radiotherapie is één van de standaardbehandelopties voor patiënten met hoogrisico-prostaatkanker. Tot enkele jaren geleden waren dit lange behandelschema’s met 35?40 dagelijkse bestralingen. Inmiddels is door eerdere onderzoeksresultaten (d.m.v. hogere doses) de standaard gezet op 20 bestralingsbehandelingen. Dit nieuwe onderzoek (Hypo-FLAME) levert een bijdrage op weg naar een nog effectievere en minder belastende behandeling. Het primaire eindpunt van deze studie is om een betere langetermijncontrole in veel minder behandelingen, 5 i.p.v. 20, te verkrijgen. Als Hypo-FLAME in 5 behandelingen inderdaad superieur is aan de standaard 20 behandelingen, dan is dit een erg attractief nieuw alternatief. De verwachting is dat deze behandeling vrij eenvoudig en wijdverbreid geïmplementeerd zal gaan worden binnen en buiten Nederland. Het biedt enorme voordelen voor de patiënt, voor de belasting van bestralingsafdelingen en de kosten.

Patiëntperspectief
Elk projectvoorstel dat gefinancierd wordt uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. De stem van patiënten als ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntperspectief.

Alpe d’HuZes 2022: de vijftiende keer
De vijftiende editie van Alpe d’HuZes vindt plaats op 2 juni 2022, waarbij weer maximaal vijfduizend deelnemers één tot zes keer de Alpe d’Huez op fietsen of lopen om geld op te halen voor kankeronderzoek.
100% van de donaties wordt besteed aan wetenschappelijk kankeronderzoek. Het gezamenlijke doel is om de ziekte kanker de wereld uit te helpen.

Aanmelden voor deelname in 2022 is nog (beperkt) mogelijk, dus wees er snel bij! Nieuwe deelnemers kunnen zich inschrijven op www.opgevenisgeenoptie.nl