ONS DOEL

100% VAN DONATIES NAAR KANKERONDERZOEK

Een op de drie Nederlanders krijgt kanker. Jaarlijks sterven 43.000 mensen aan kanker. Kankerbestrijding en aandacht voor de kankerpatient zijn heel hard nodig. Alpe d'HuZes is opgericht met als doel om de onmacht die ontstaat bij kanker om te zetten in kracht. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ accepteren we geen beperkingen in wat we kunnen en zullen bereiken. 

100% van de donaties aan het Alpe d’HuZes/KWF-fonds wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en naar de verbetering van kwaliteit van leven van mensen met kanker. Dat willen we bereiken door drie thema's, die passen bij onze missie:

  • Ambitie: het stimuleren van jong talent. Binnen dit thema valt ook de jaarlijkse Bas Mulder Award uitreiking.
  • Hermannetje: de kennisbenutting van onderzoeksresultaten versnellen met ‘een extra duwtje’. Binnen dit thema valt de Knelpuntensubsidie.
  • Nieuwe ontwikkelingen: het creëren van extra kansen voor baanbrekende onderzoeksideeën. Binnen dit thema valt de Unieke Kansen subsidie.

GELDBESTEDING

Alpe d’HuZes heeft sinds de eerste editie in 2006 ruim 162 miljoen euro opgehaald. De gelden gaan uitsluitend naar kwalitatief hoogwaardig en relevant wetenschappelijk kankeronderzoek. Hierbij staat voor ons altijd het belang van de patiënt centraal. Wij zijn een onafhankelijke fondsenwerver en strategisch partner van KWF. 

De KWF Adviesraad bepaalt waaraan het geld van het Alpe d’HuZes/KWF Fonds besteed wordt. De KWF Adviesraad bestaat uit nationale toponderzoekers en (ex-)patiënten en toetst de onderzoeksvoorstellen kritisch op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. Deze Adviesraad wordt bijgestaan door buitenlandse experts. Alle beoordelaars doen hun werk voor Alpe d’HuZes/KWF onbetaald en zij beoordelen nooit onderzoeksaanvragen waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Lees op KWF Kankerbestrijding welke onderzoeksprojecten worden gefinancierd.

Lees hier hoe je als onderzoeker in aanmerking kunt komen voor subsidie uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. 

 

ONZE PROJECTEN

Vanuit ons Alpe d’HuZes/KWF Fonds worden vele onderzoeksprojecten gefinancierd, die onze missie helpen realiseren. Wij besteden geld zo, dat het uiteindelijk zo groot mogelijk voordeel oplevert voor de (toekomstige) kankerpatiënt en diens omgeving. Om er uiteindelijk voor te zorgen dat we kanker onder controle krijgen en in de toekomst niemand meer dood hoeft te gaan aan kanker.

1. Het platform Kanker.nl

Alpe d'HuZes is een van de grondleggers van Kanker.nl. Dit is een plek waar je alles kunt vinden over de ziekte. Waar lotgenoten en professionals elkaar helpen en samen werken. Aan betrouwbare, actuele en volledige medische informatie en antwoorden, die de patiënt helpen bij het maken van keuzes over behandelingen en het afwegen van risico’s. En het is een emotionele en praktische steun via bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen.

2. Immunotherapie-onderzoek

Immunotherapie is een fundamenteel andere manier van kankerbestrijding. De tumor wordt hierbij niet rechtstreeks aangepakt, zoals bij bestraling of chemotherapie, maar het doel van de therapie is om het menselijk afweersysteem te activeren om kankercellen te herkennen en te vernietigen. Wij financieren onderzoek naar vragen waarom tumoren het eigen afweersysteem vaak te baas zijn en hoe dat te voorkomen is.

3. Onderzoek naar kinderkanker

Tegenwoordig genezen gelukkig al 4 op de 5 kinderen met kanker. Maar de genezingskans hangt wel af van het type tumor. Zo zijn er soorten die de neiging hebben om na de behandeling terug te keren. Als dat gebeurt is de overlevingskans flink kleiner. Onderzoekers zijn dag en nacht bezig om de kansen voor deze patiëntjes te keren. En proberen zo een vaccin te ontwerpen voor kinderen met leukemie.

4. Onderzoek naar uitzaaiingen van borst- en darmkanker

Dit is onderzoek naar hoe uitzaaiingen van borst- en darmkanker zich ontwikkelen en hoe die te bestrijden zijn. Belangrijk, want bij de meeste vormen van kanker is niet de primaire tumor, maar de vorming van uitzaaiingen (metastasen) de voornaamste oorzaak van overlijden. Dit geldt ook voor borst- en dikke darmkanker. De ontdekte behandelmethode is gemakkelijk toe te passen omdat de medicatie wordt toegediend via het bloed en weinig bijwerkingen kent in vergelijking met andere therapieën.

KWF KANKERBESTRIJDING

KWF Kankerbestrijding is een heel belangrijke partner van Alpe d’HuZes. Alpe d’HuZes heeft bij KWF Kankerbestrijding een Fonds op naam (een fonds voor subsidies). De uitgaven uit dit fonds worden gedaan aan de hand van een jaarlijks bestedingsplan. Dit plan wordt opgezet door een bijeenkomst met wetenschappers, patiënten, vertegenwoordigers van Alpe d’HuZes en KWF Kanker.

Meer informatie? Mail naar geldbesteding@alpe-dhuzes.nl