ORGANISATIE

ORGANISATIE

Het bestuur van Alpe d’HuZes bestaat uit:

Erik Jutstra
Voorzitter

Joost Ausems
Secretaris 

Arto Willemsen
Penningmeester 

Mario van der List
Sponsorwerving

Wieke Janssen
Marketing
 & communicatie

Emilie van Karnebeek
Geldbesteding

De raad van toezicht van Alpe d'HuZes bestaat uit:

Gerard Dielessen
Voorzitter

René Medema

Peter-Paul Dings

Thijs de Neeve

Enkele taken van het bestuur: 

 • het jaarplan en de financiële meerjarenraming vaststellen 
 • de begroting vaststellen 
 • de jaarrekening vaststellen 

Enkele taken van de raad van toezicht:

 • benoemen van het bestuur van Alpe d’HuZes
 • toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken
 • gevraagde en ongevraagde adviezen verstrekken aan het bestuur

Missie/Kernwaarden

Alpe d’HuZes is opgericht met als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Dit doen we door met zoveel mogelijk mensen steeds weer de grenzen van het mogelijke te verleggen. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ accepteren we geen beperkingen in wat we kunnen en zullen bereiken.

Je bereikt de grootst mogelijke voldoening als je je met hart en ziel inzet voor een ander. Dat is onze overtuiging. Ter nagedachtenis aan de mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden, ter inspiratie van de mensen die nu aan het strijden zijn.

Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook?

Onze missie

Het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar kanker, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker.

Onze kernwaarden

Stichting Alpe d’HuZes hanteert hierbij de volgende kernwaarden:

 1. Antistrijkstokbeleid: de organisatie garandeert dat de opbrengst van alle donaties die de deelnemers en vrijwilligers bijeenbrengen volledig en zonder aftrek van onkosten toekomen aan het geformuleerde doel van de stichting.
 2. Geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig stoffelijk voordeel uit de stichting.
 3. De stichting blijft onafhankelijk en verbindt zich niet blijvend aan wie of wat dan ook. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de stichting geen exclusiviteit verleent aan een sponsor of deelnemer.
 4. De stichting houdt in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de kankerpatiënt voor ogen.
 5. We gaan zorgvuldig en respectvol om met vrijwilligers en deelnemers. We zijn gelijkwaardig aan elkaar en we vertrouwen elkaar. 
 6. Vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen bouwen en bij te dragen wat past binnen je vermogens. Onze doelen zijn steeds leidend.
 7. Alle resultaten van alle onderzoeken/projecten gefinancierd door het Alpe d’'HuZes/KWF-fonds moeten volledig en onverkort ter beschikking worden gesteld aan iedereen die daarom vraagt.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.
Vertrouwenscontactpersonen bij Alpe d'HuZes zijn:

Sietske de Jong
Sietske.de.jong@alpedhuzes.nl
+31 6 24482240

Paul Havinga 
Haaf@wxs.nl
+31 6 20135117

Meer informatie is te vinden in het vrijwilligerbeleid

Jaarverslagen

Onze jaarrekening wordt opgesteld volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 100 procent van alle door de deelnemers bijeengebrachte gelden wordt jaarlijks overgeboekt naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds, inclusief de daarover verkregen rente.

Jaarrekening 2023

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Handboek Administratieve Organisatie en Interne Controle Alpe-d’HuZes

standaardformulier ANBI algemeen

Handboek Administratieve Organisatie en Interne Controle Alpe-d’HuZes

Beleids- en uitvoeringsplan

Dit beleidsplan van de Stichting Alpe d’HuZes is een leidraad voor de bedrijfsvoering en positionering van de vrijwilligersorganisatie. Het beschrijft de organisatiedoelstellingen en de strategie om de doelstellingen te behalen. Alpe d'HuZes is een stichting met een duidelijke missie en visie, welke in dit beleidsplan in doelen en een strategisch jaarplan (Uitvoeringsplan) worden vertaald.

Download het beleids- en uitvoeringsplan 2024

Download het vrijwilligersbeleid

adres- en bankgegevens, KvK, statuten

Correspondentieadres:

Stichting Alpe d’HuZes
Postbus 6031
5002 AA Tilburg
+31 6 516 25 081

Afleveren pakketten:

ETC Expo
t.a.v. Alpe d’HuZes
Randweg 20
4104 AC Culemborg

Bankgegevens Nederland:

 • Stichting Alpe d’HuZes
 • IBAN NL56 RABO 0373 1461 16
 • SWIFT-Code RABONL2U 

Bankgegevens Frankrijk:

 • Stichting Alpe d’HuZes
 • CIC Bourg d'Oisans
 • Rekeningnummer: FR 1009 6182 0900 0852 2190 191
 • BIC: CMCIFRPP

Statuten, Kamer van Koophandel, RSIN en btw-nummer

 • Statuten: lees hier 
 • Kamer van Koophandel Amsterdam, nr 30212211: KvK-uitreksel
 • RSIN-nummer: 816854853
 • Btw-nummer: NL 8168.54.853.B.01

Heb je een vraag?

Kijk eerst bij de Veelgestelde vragen. Grote kans dat je daar het antwoord vindt.

Gaat je vraag over

Je deelname of je actiepagina?
Mail dan naar deelnemers@alpedhuzes.nl

Je donatie aan een deelnemer of team?
Mail dan naar deelnemers@alpedhuzes.nl

Vrijwilligerstaken?
Mail dan naar vrijwilligers@alpedhuzes.nl

Media-aandacht of accreditatie voor het evenement?
Mail dan naar pers@alpedhuzes.nl

Sponsoring van het evenement?
Mail dan naar sponsoring@alpedhuzes.nl