ORGANISATIE

BESTUUR

Het bestuur van Alpe d’HuZes bestaat uit: 

 • Jan Kouwenhoven – voorzitter 
 • Joost Ausems – penningmeester 
 • Mario van der List – sponsorwerving 
 • Wieke Janssen – marketing en communicatie
 • Jaap de Groot – algemeen bestuurslid 
 • Jacqueline Verbeek-Nijhof – juridische zaken en secretaris 

Enkele taken van het bestuur: 

 • het jaarplan en de financiële meerjarenraming vaststellen 
 • de begroting vaststellen 
 • de jaarrekening vaststellen 

Raad Van Toezicht

De raad van toezicht van Alpe d’HuZes bestaat uit: 

 • Ed Kronenburg – voorzitter 
 • Jannie Borst 
 • Geert Eikenboom 
 • George Coppens; 
 • Paul Havinga 
 • Johan van der Waal 

Enkele taken van de raad van toezicht: 

 • benoemen van het bestuur van Alpe d’HuZes  
 • toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken 
 • gevraagde en ongevraagde adviezen verstrekken aan het bestuur 

Jaarverslagen

Onze jaarrekening wordt opgesteld volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. 100 procent van alle door de deelnemers bijeengebrachte gelden wordt jaarlijks overgeboekt naar het Alpe d’HuZes/KWF-fonds, inclusief de daarover verkregen rente. 

2014 

adres- en bankgegevens, KvK, statuten

Correspondentieadres:

Stichting Alpe d’HuZes
Postbus 6031
5002 AA TILBURG

Afleveren pakketten:

ETC Expo
t.a.v. Alpe d’HuZes
Randweg 20
4104 AC Culemborg

Bankgegevens Nederland:

 • Stichting Alpe d’HuZes
 • IBAN NL56 RABO 0373 1461 16
 • SWIFT-Code RABONL2U 

Bankgegevens Frankrijk:

 • Fondation Alpe d’HuZes
 • CIC Bourg d'Oisans
 • Rekeningnummer: FR76 1009 6192 0900 0852 191
 • BIC: CMCIFRPP

Statuten, Kamer van Koophandel, RSIN en btw-nummer

 • Statuten: lees hier 
 • Kamer van Koophandel Amsterdam, nr 30212211: KvK-uitreksel
 • RSIN-nummer: 816854853
 • Btw-nummer: NL 8168.54.853.B.01

Heb je een vraag?

Kijk eerst bij de Veelgestelde vragen. Grote kans dat je daar het antwoord vindt.

Gaat je vraag over

Je deelname aan Alpe d’HuZes?
Mail dan naar deelnemers@alpe-dhuzes.nl

Je actiepagina of over een donatie?
Mail dan naar deelnemers@alpe-dhuzes.nl

Vrijwilligerstaken?
Mail dan naar vrijwilligers@alpe-dhuzes.nl

Media-aandacht of accreditatie voor het evenement?
Mail dan naar pers@alpe-dhuzes.nl

Sponsoring van het evenement?
Mail dan naar sponsoring@alpe-dhuzes.nl