Aflevering 22

Dé Alpe d'HuZes Podcast

Alpe d'HuZes-dag Gorinchem

Jaarlijks vinden er drie Alpe d'HuZes-dagen plaats waar veel informatie over het evenement en vooral ook over sponsoring & donatiewerving kan worden verkregen.

Veel deelnemers kwamen weer af op de 1e Alpe d'HuZes-dag en voor Dé Alpe d'HuZes Podcast spraken we een aantal nieuwe deelnemers.

Aan het woord komen Hankie de Reus en Marloes ten Broeke van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Ook horen we de plannen van Sabine Heijligers en spreken we Rob Wagenaar en Raymond Plantiga over hun beweegredenen om mee te gaan doen aan Alpe d'HuZes. Aan het einde komen de buschauffeurs Mary Kerkhof en Agnes Grun nog vertellen wat hun plannen zijn voor donatiewerving.