Onderzoeksverhaal Anna Bruynzeel

30 mei 2022

   

Kwaliteit van leven verbeteren zolang genezing niet mogelijk is

In 2021 zijn negen nieuwe onderzoekstrajecten gestart met donaties uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Inmiddels hebben acht wetenschappelijk onderzoekers verteld over hun onderzoek, de betekenis ervan voor kankerpatiënten en hun drive om onderzoek rondom kanker te doen.
In het laatste artikel uit deze reeks onderzoeksverhalen vertelt Anna Bruynzeel over haar onderzoek om de kwaliteit van het leven van patiënten met alvleesklierkanker te verbeteren.

Als student geneeskunde werd Anna al snel richting oncologie getrokken. “Uit frustratie en tegelijk nieuwsgierigheid”, licht Anna toe. “Er zijn kankersoorten die na diagnosestelling goed behandelbaar zijn, toch is dit helaas ook regelmatig nog niet het geval. Graag wilde ik me hierin verdiepen met als doel een positieve bijdrage te leveren in verbetering van de overleving. Dus werd mijn aandacht getrokken richting oncologie. Ik ben gepromoveerd in het bestuderen van hartschade na chemotherapie, en heb me daarna gespecialiseerd als radiotherapeut-oncoloog.”

Alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker heeft slechte overlevingscijfers: vijf jaar na de diagnose alvleesklierkanker (onafhankelijk van het stadium bij de eerste diagnose) is gemiddeld nog slechts 5 procent van de patiënten in leven is. Anna’s onderzoek richt zich op patiënten die nog niet uitgezaaide alvleesklierkanker hebben, maar niet behandeld kunnen worden met chemotherapie of een operatie. Dat kan het geval zijn als die patiënten ook aan andere ziektes lijden of op leeftijd zijn. Misschien is een korte sessie met vijf bestralingen wel haalbaar en zinvol voor deze mensen.

Cenrtrale database

Er bestaat in Nederland een centrale database van alvleesklierpatiënten waarin, uiteraard met toestemming, allerlei gegevens worden vastgelegd waaruit Anna’s doelgroep geselecteerd kan worden. “Die patiënten worden benaderd met de vraag of ze mee willen doen aan mijn onderzoek. Als ze toestemmen wordt geloot of ze lid worden van de echte onderzoeksgroep, waar een behandeling wordt gegeven, dan wel ingedeeld worden in de controlegroep. Beide groepen zijn 49 patiënten groot. Dat aantal is nodig om wetenschappelijke conclusies uit mijn onderzoek te kunnen trekken. Alle 98 patiënten worden driemaandelijks gevolgd. Alleen de patiënten uit de onderzoeksgroep worden in twee weken tijd vijfmaal bestraald met een hoge dosis en grote precisie. Dat laatste geeft minder belasting voor andere organen en dus ook minder bijwerkingen.”

Langer leven

Het onderzoek duurt tot 2024. Anna is duidelijk over wat ze dan bereikt wil hebben: “Ik hoop dat ik dan heb aangetoond dat deze behandeling ervoor zorgt dat deze groep patiënten langer leeft, in een betere kwaliteit van leven dan wanneer ze geen behandeling krijgen. Zo lang genezing nog niet mogelijk is moet alles gericht zijn op de kwaliteit van leven. Niet alleen bij alvleesklierkanker, ook bij alle andere kankersoorten waarbij de overlevingskans nog niet hoog genoeg is!”

Bijzondere beleving

Anna mag dan wel de laatste onderzoeker zijn die in deze serie aan het woord komt, ze is de enige die in het verleden heeft deelgenomen aan Alpe d’HuZes. “In 2019 heb ik samen met mijn zusje als lid van het team van de stichting ‘Vrienden van dichtbij’ de berg op gelopen. De berg lag in de mist. Je hoorde de stilte. Aan de finish ontmoette ik een patiënt. Er was sprake van een wederzijdse emotionele ontlading. We hebben samen, terug in Nederland, tijdens het spreekuur nog vaker teruggekeken op die dag. Helaas is hij overleden. Maar zijn en mijn bijzondere beleving van die koersdag deel ik nog steeds als arts met mijn patiënten!”

Dat de onderzoekers allemaal blij zijn met de ondersteuning uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds is duidelijk. Belangrijker is dat ze allemaal aangegeven hebben dat er nog veel onderzoek nodig is om de missie van Alpe d’HuZes – niemand meer dood aan kanker – waar te kunnen maken. Ook hopen zij dat we weer als vanouds kunnen toeleven naar de koersweek met daaraan gekoppeld de donatiewerving. Want donaties zijn nodig om nog meer kankeronderzoek te kunnen doen.

Doneer