Kacie King

Alpe d'HuZes 2023

AMOUNT RAISED

1714.00

Why I participate in Alpe d'HuZes? (English text below!!!)

Kay en Kacie gaan de Alpe d'Huez fietsen!  Wie zijn Kay en Kacie en waarom gaan ze dit gekke ding doen? Om te beginnen zijn Kay en Kacie geen topsporters en ook niet meer zo jong, maar ze weten allebei uit de eerste hand hoe het is om kanker te hebben en de BERGEN van angst en vrees die gepaard gaan met de behandeling van kanker onder ogen te zien. Zij hebben het uithoudingsvermogen dat kankerpatiënten nodig hebben om weer een dag van onzekerheid tegemoet te treden. Ze hebben vastberadenheid om iets te doen om anderen te helpen en ze willen iets nuttigs doen voor iedereen die met deze vreselijke ziekte wordt geconfronteerd. 

 

In 2021 had Kay eierstokkanker en kreeg ze chemotherapie.  Nieuwe ontwikkelingen in het genonderzoek waren in staat om het BRCA gen bij Kay op te sporen en vast te stellen dat ze ook een hoog risico op borstkanker had.  Kay onderging een operatie om te voorkomen dat ze borstkanker zou ontwikkelen. Daarom heeft Kay besloten, ook al houdt ze niet van fietsen, een berg op te fietsen en geld in te zamelen voor meer onderzoek en ontwikkelingen voor kankerpatiënten.  

 

In 2014 had Kacie uitgezaaide melanoom en kreeg ze verschillende immunotherapiebehandelingen en bestraling voordat ze volledig reageerde op de nieuwe behandelingsmogelijkheden waardoor Kacie een tweede kans op leven kreeg. Als het maar een paar jaar eerder was geweest, dan had ze het niet overleefd. Het nieuwe onderzoek en de ontwikkeling van behandelingstherapieën hebben haar leven gered. Ze zegt dat ze er in haar "nieuwe leven" voor wil zorgen dat ze "Pay it forward" aan anderen met kanker die nog steeds wachten op nieuwe ontwikkelingen in de behandeling om ook hun leven te redden.  Kacie's zus Donna en haar broer John hebben allebei wanhopig behoefte aan een nieuwe behandeling om de verspreiding van kanker in hun lichaam te stoppen.  Daarom heeft zij besloten om met een zware tandemfiets een waanzinnig steile berg op te rijden en geld in te zamelen voor kankeronderzoek.  Donna en John, "deze rit is voor jullie." 

 

Dus, wat kan jij doen om te helpen?  Doneer geld en vraag je familie en vrienden om ook te doneren.  Elke kleine donatie is welkom, en we hebben zelfs enkele incentives voor mensen die willen doneren.  100% van opbrengst gaat naar Kankerfonds.


Kay and Kacie are going to bike the Alpe d’Huez!  Who are Kay and Kacie and why are they going to do this crazy thing? First off, Kay and Kacie are not top athletes or even young, but instead both know first-hand what it is like to have cancer and face the MOUNTAINS of anxiety and fear that goes along with cancer treatment. They have the endurance which cancer patients need to face another day of uncertainty. They have determination to do something to help others and they want to do something useful for everyone else who is facing this horrible disease. 

 

In 2021 Kay had ovarian cancer and received chemotherapy.  New developments in gene research were able to detect the … gene in Kay and determine that she also had a high risk of breast cancer.  Kay underwent surgery to prevent her developing breast cancer. This is why Kay has decided, even though she doesn’t love biking, to bike up a mountain and raise money for more research and developments for cancer patients. 

 

In 2014 Kacie had stage 4 melanoma and received several different immunotherapy treatments and radiation before having a complete response to the new treatment options giving Kacie a second chance at life. If it had been just a couple of years earlier, then she would not have survived. The new research and development of treatment therapies saved her life. She says that in her “new life” she wants to make sure she ‘pays it forward’ to others with cancer who are still waiting for new developments in treatment to save their lives as well.  Kacie’s sister Donna and her brother John both desperately need a new treatment to stop the spread of cancer in their bodies.  This is why she has decided to ride a heavy tandem bike up a crazy steep mountain and raise money to give to cancer research.  Donna and John, “this ride if for you.” 

 

So, what can you do to help?  DONATE MONEY and get your family and friends to donate as well!!  

My Achievements

Ik heb me ingeschreven

Foto's toegevoegd

Zelf een eerste donatie gedaan

Vijf donaties ontvangen

Streefbedrag gehaald

Streefbedrag hoger dan 3500 ingevuld

Emails verstuurd

Pagina gedeeld op social

Donateurs bedankt

Thank you to my supporters

66

John F King

May God Bless you all that are pedaling. Any my appreciation for all those involved. Be cheering for you sister. love John

150

Anonymous

26

Leen De Busscher

Hup hup Kate en Kacy😊

66

Kimberly Stephen

I love you Sis!

50

Anonymous

Doe dat goed daar!

26

Kacie King

10

Anonymous

Kanjers Kacie & Kay, Fantastisch zoals jullie bezig zijn. Heel veel succes en geniet samen van de onvergetelijke beklimming van de Alpe d’Huez.

100

Cj King

10

Lennaert & Joyce

You go girls!!!

26

Benny Wiame

Mooi initiatief Kacie

26

Summer Roseborough

In honor of Donna and her fight with cancer. You got this Donna! And what an awesome thing you are doing, Kacie!

106

Jim & Susan Clark

Good luck Kacie and Kay!!

100

Veronika And Jamie

26

Sander Joosten

Go girls! Don’t forget to enjoy on the way to the top of this legendary mountain. Wish you all the best !!

100

Donna

Thank you so much for doing thi.! You are my inspiration. I'm going to kick Cancer's butt just like you did!

700

Verkoop Acties

26

Carole A Lueders

100

Elsa Hesseling

Toppers😘😘 ook al kunnen wij niet mee naar Oz wij zijn er in gedachten zeker bij

My Activity: Cycling