Deelnemersreglement Alpe d’HuZus 2024

Alpe d’HuZus is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker, door de Alpe d’Huez fietsend of (hard)lopend één keer te beklimmen.

Vervoermiddel

Toegestane vervoermiddelen zijn:

 • alleen op spierkracht voortbewogen fietsen
 • speciale fietsen in verband met een handicap

Alle deelnames die anders zijn dan lopen of fietsen op een normale fiets, bijvoorbeeld wheelen of handbiken, moeten worden voorgelegd aan de organisatie.

Speciale verzoeken kun je met een uitgebreide motivatie naar ons e-mailen (deelnemers@alpedhuzes.nl). Beslissingen over deelname met speciaal vervoer worden te allen tijde door Alpe d’HuZes genomen en zijn bindend.

Enkele belangrijke gegevens over Alpe d’HuZus 2024

 • Woensdag 5 juni 2024
 • De start is om 10.30 uur (in Bourg d'Oisans).
 • De finish in Alpe d’Huez sluit om 15.30 uur
 • Bij inschrijving verklaar je dat je akkoord en bekend bent met de inhoud van dit reglement. Bij niet-naleving van dit reglement kan de organisatie je uitsluiten van deelname. Je kunt op twee manieren deelnemen: (1) fietsen, (2) (hard)lopen.
 • Je zet je volledig in om het streefbedrag van 666 euro te behalen en dit doe je m.b.v. je actiepagina. Eventueel contante donaties en financiële voordelen in kader van Alpe d’HuZes maak je over op je actiepagina.
 • Op donderdag 6 juni 2024 is de saamhorigheidsklim, hiervan is om 16.45u de start voor lopers en om 17.00u de start voor fietsers. Hieraan mogen ook deelnemers van Alpe d’HuZus aan meedoen.

Alpe d’HuZus is bedoeld voor mensen die:

 • een directe binding hebben met een deelnemer van Alpe d’HuZes
 • tijdens de koersweek vrijwilliger zijn

I. Inschrijving

 1. De inschrijvingstermijn start 14 oktober 2023 en sluit uiterlijk op 31 maart 2024 om 23.59 uur of bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers. Verzoeken tot deelname na sluiting van deze termijn kun je met motivatie naar ons e-mailen (deelnemers@alpedhuzes.nl). Beslissingen over toelating worden door Alpe d’HuZes genomen en zijn bindend.
 1. Stuur een e-mail naar: zussen@alpedhuzes.nl en vermeld daarin je voor- en achternaam en het e-mailadres waarmee je als deelnemer wilt worden ingeschreven.

Let op:
Inschrijving gebeurt met behulp van je e-mailadres. Dit e-mailadres kan maar voor één persoon gebruikt worden, dus niet voor bijvoorbeeld een partner of kinderen die zich ook willen inschrijven. Iedere deelnemer heeft zijn eigen persoonlijke account. 

 1. Een inschrijving is persoongebonden (per inschrijving/registratie 1 persoon) en is niet overdraagbaar. Ook niet middels het overdragen van het startbordje aan een andere persoon. 
 1. De inschrijving is alleen definitief als het inschrijfgeld is betaald. De inschrijving bestaat uit 3 stappen: 1) het aanmaken van een account, 2) de feitelijke inschrijving en 3) het bestellen van de koerskleding. Het inschrijfgeld moet direct na het inschrijven (stap 2) worden betaald. Als er niet is betaald, worden je gegevens die (bij stap 1) zijn ingevuld, wel opgeslagen, en kan op een later moment de inschrijving (stap 2) worden afgerond. Na het afronden van stap 2 ontvang je voor stap 3 een e-mail met toegang tot de webshop van onze kledingleverancier Bioracer. Via deze webshop kun je gratis één basisset Alpe d’HuZus-kleding bestellen. Ook is het mogelijk om tegen betaling extra kleding te bestellen. 
 1. Zolang er geen inschrijfgeld is betaald, is de inschrijving niet definitief en is de inschrijving niet gelukt. Als stap 1 is afgerond, wordt een bevestigingsmail verstuurd met gegevens van je account. En als de betaling is afgerond, ontvang je een bevestigingsmail dat je inschrijving is gelukt. Daarna ontvang je een e-mail voor het bestellen van je gratis basisset Alpe d’HuZus-kleding. 
 1. Wil je je inschrijven en ben je jonger dan 16 jaar? Vermeld dan de naam en het mailadres van je begeleider in je inschrijfmailtje. Dan zorgen wij dat de begeleider ook als deelnemer wordt aangemeld. Zie ook artikel III.

 

II. Inschrijfvoorwaarden

 1. Een inschrijving is persoonlijk (1 persoon per inschrijving) en is niet overdraagbaar. Ook niet middels het overdragen van het startnummer.
 2. Je inschrijving is per e-mail bevestigd en je hebt het inschrijfgeld betaald.
 3. Inschrijven voor Alpe d’HuZus betekent een deelname voor één beklimming op woensdag. Die kun je niet combineren met een (team)deelname bij Alpe d’HuZes.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt 140 euro inclusief btw (t/m 31 december 23.59u) en vanaf 1 januari 2024 om 00.00u bedraagt het inschrijfgeld 155 euro inclusief btw. Daarbij is een basisset Alpe d’HuZus-kleding inbegrepen (zie ook artikel I). Het inschrijfgeld moet direct na het inschrijven worden betaald.
 5. Let op: het inschrijfgeld is alleen via iDEAL of creditcard te betalen.
 6. Deelnemers van Alpe d’HuZus dalen niet af.
 7. Je gaat akkoord met eventueel gebruik van je beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden (o.a. website) van de Stichting Alpe d’HuZes, zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 8. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgeld worden niet geretourneerd, ook niet bij vrijwillige uitschrijving of bij uitsluiting van deelname of bij annulering van het evenement. Wel wordt de kleding die bij het inschrijfgeld is inbegrepen, uitgeleverd. Alpe d’HuZes levert een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding. Hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing.
 9. Als een ingeschreven deelnemer om medische redenen niet mag meedoen en dit medisch advies voor 10 februari 2024 om 20.00 uur is voorgelegd aan de organisatie (via deelnemers@alpedhuzes.nl), dan is het mogelijk dat het inschrijfgeld wordt gerestitueerd. Daarbij geldt:
  1. In geval van restitutie om medische redenen zal er geen Alpe d’HuZes-kleding worden geleverd.
  2. Gerealiseerde opbrengsten uit donaties of sponsorgeld worden niet geretourneerd.
 10. Je bent verplicht om op de koersdag (5 juni 2024) Alpe d’HuZus-kleding van 2024 te dragen en het startbordje met tijdregistratiechip (met aan de voorzijde het startnummer en je naam) te bevestigen. De bevestiging wordt geleverd bij de uitlevering van het startbordje. Een startbordje mag niet worden overgedragen aan andere persoon, dit i.v.m. persoonlijke gegevens die er aan gekoppeld zijn.
  Vul op de achterzijde van het startbordje - dat je in Frankrijk ontvangt - je persoonlijke gegevens in zoals die op je ID/paspoort staan vermeld. Mocht je tijdens je deelname aan Alpe d’HuZus een beroep moeten doen op medische zorg, dan is het van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele allergieën, of je geneesmiddelen gebruikt en of je onder behandeling bent van een huisarts en/of een specialist; ook de naam van je zorgverzekeraar en je polisnummer zijn nodig. Die gegevens kunnen van grote waarde zijn bij het eventueel stellen van een juiste diagnose en het zo nodig instellen van een behandeling.
 11. Je bent verplicht de aanwijzingen van de op het parcours aanwezige Alpe d’HuZes-organisatie en Alpe d’HuZes-motards op te volgen.
 12. Van elke deelnemer verwachten we dat die zich tot het uiterste inspant om een bijdrage van minimaal 666 euro bijeen te brengen. Daarbij maak je contante donaties en financiële voordelen die voortvloeien uit Alpe d’HuZes, (zoals bijv. gesponsord vervoer, levensmiddelen, gesponsorde fiets) over naar je actiepagina.
 13. Je houdt je persoonlijke actiepagina bij op de website. Via deze actiepagina kun je als deelnemer je donaties werven en zien welk totaalbedrag aan donaties je hebt ontvangen.
 14. Deelnemers van Alpe d’HuZus kunnen geen logo’s aanleveren voor op het koersshirt.
 15. Je gezondheid is je eigen verantwoordelijkheid. We raden alle deelnemers aan zich sportmedisch te laten onderzoeken. Deelname aan Alpe d’HuZus moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; je levert immers een zware lichamelijke inspanning.
  Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar wel dringend aangeraden. Een sportmedisch onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Ook geeft het uitgebreide onderzoek inzicht in je conditie en krijg je een passend, gericht trainingsadvies.
  Je kunt een sportmedisch onderzoek bij verschillende instanties aanvragen. In sommige gevallen wordt het zelfs vergoed door de zorgverzekeraar.
  Deelname aan Alpe d’HuZus vindt plaats op eigen risico; zie ook artikel VII.1 en VII.2.

 

III. Deelnemers onder de 16 jaar

Onder ‘deelnemers jonger dan 16 jaar’ wordt verstaan: ‘deelnemers die op de koersdag nog geen 16 jaar en minimaal 7 jaar zijn’. Deelnemers jonger dan 16 jaar:

 1. doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en hebben de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger nodig. Daarvoor moet een ‘toestemmingsverklaring’ worden ingevuld. Deze verklaring kan hier worden gedownload. De toestemmingsverklaring moet vóór 1 maart 2023 worden gemaild naar: leeftijdsverklaring@alpedhuzes.nl
 2. doen mee onder een een-op-een-begeleiding van een volwassene. Deze begeleider is ook als deelnemer ingeschreven.
 3. mogen niet per fiets afdalen. De organisatie faciliteert vervoer naar beneden met liften tegen een geringe betaling
 4. kunnen alleen ingeschreven worden als de begeleider ook ingeschreven is als deelnemer. Zij moeten allebei aan alle voorwaarden in dit deelnemersreglement voldoen

 

IV. Alpe d’HuZus-kleding

Een belangrijk onderdeel van de herkenbaarheid van het evenement is de gelijkheid in kleding.

 1. Je bent als deelnemer verplicht gedurende de beklimming op de koersdag Alpe d’HuZus-fietskleding of Alpe d’HuZus-loopkleding van 2024 te dragen. Ons evenement wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren die op de koerskleding staan. Zonder deze sponsoren kunnen wij ons evenement niet organiseren.
 2. Alpe d’HuZus-kleding kun je na inschrijving bestellen via de website van onze kledingleverancier. Iedere deelnemer ontvangt na inschrijving een e-mail van onze kledingleverancier met toegang tot de website voor het bestellen van Alpe d’HuZus-kleding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bestellen van kleding. Via deze website kun ke wijzigingen aanbrengen in de bestelling (uiterlijk 12 februari 2023 om 23.59 uur) en tegen betaling extra kleding bestellen.
 3. De kleding wordt tijdens de Kick-off (28-4-2024) van Alpe d’HuZes op Papendal (Arnhem) uitgereikt. Iedere deelnemers aan de Zus is verplicht de kleding daar zelf op te halen of op te laten halen. Er is geen andere mogelijkheid om de kleding op te halen.
 4. De kleding wordt niet opgestuurd en niet meegenomen naar Frankrijk door de organisatie.

 

V. Veiligheid

Tijdens de beklimming en de afdaling is het voor de fietsende deelnemer verplicht om een fietshelm te dragen.

 1. Op de koersfagen is de maximumsnelheid voor de dalende fietser 45 kilometer per uur.
 2. Als deelnemer moet je zelf afdoende verzekerd zijn tegen alle eventuele schade die je aanbrengt aan anderen en/of aan eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) die geldig is in Frankrijk en voor dit evenement. Ook moet je beschikken over een adequate reis- en ziektekostenverzekering die geldig is in Frankrijk, inclusief eventuele repatriëringskosten.
 3. Als deelnemer moet je zelf verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie in Frankrijk. Als je verzekeringsmaatschappij dit heeft uitgesloten, moet je je hiervoor apart verzekeren.
 4. De fietsende deelnemer verklaart te beschikken over een deugdelijke fiets en deugdelijk fietsmateriaal.

 

VI. Aanwijzingen en overtreding daarvan

 1. Je moet de aanwijzingen van de Alpe d’HuZes-organisatie onmiddellijk opvolgen.
 2. Je moet de aanwijzingen van de Franse autoriteiten onmiddellijk opvolgen.
 3. De Franse verkeersregels en wetgeving zijn van toepassing en moeten worden gerespecteerd.
 4. Bij ongeoorloofd gedrag kun je door de organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 5. Omdat Alpe d’HuZes een evenement is dat plaatsvindt in Frankrijk, houden we ons aan de algehele maatregelen van de Franse autoriteiten. Die zijn geldend!

 

VII. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan Alpe d’HuZus is te allen tijde volledig op eigen risico van de deelnemer.
 2. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan voorafgaand aan, tijdens of na afloop van deelname aan het evenement. Dit geldt ook bij afgelasten of verplaatsen van het evenement, en voor ongevallen, diefstal of welke schade dan ook.

 

 VIII. Overige

In geval van onduidelijkheid in of onvolledigheid van het reglement besluit de koersdirectie wat de handelwijze moet zijn.

Heb je nog vragen, klachten of opmerkingen?

Kijk dan eerst bij de ‘veelgestelde vragen’. Zit het antwoord op je vraag er niet tussen, mail dan met deelnemers@alpedhuzes.nl. We doen ons best je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

Belangrijke data voor de agenda

Deadline

Actie

14 oktober 2023

Start inschrijving Alpe d’HuZes / Alpe d’HuZus 2024.

4 november 2023

Deelnemersdag in Gorinchem. O.a. mogelijkheid van het passen van kleding (paskleding).

12 februari 2024 (23.59 uur)

Sluiting mogelijkheid tot wijziging kleding(maten)

12 februari 2024 (23.59 uur)

Sluiting termijn van voorleggen medisch advies voor restitutie inschrijfgeld (zie voorwaarden hierboven)

12 februari 2024 (23.59 uur)

Sluiting mogelijkheid tot bestellen extra koerskleding

13 februari 2024

Opening webshop deelnemerskleding (tbv inschrijvingen na 12 februari 2024).

Februari/maart 2024

Deelnemersdag. Locatie en datum onbekend. Zie onze website voor meer informatie.

1 maart 2024

Sluiting mogelijkheid tot insturen toestemmingsverklaring ‘onder de 16’

31 maart 2024

Uiterste inschrijving Alpe d’HuZus. Of bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers, is dit een eerdere datum.

31 maart 2024

Sluiting webshop

28 april 2024

Kick-off te Papendal (Arnhem). O.a. ophalen koerskleding.

 

Verklaringen bij het inschrijven: 

   1. Ik heb kennisgenomen van het reglement van Alpe d’HuZus en zal dienovereenkomstig handelen.
   2. Ik geef de stichting Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding toestemming om mijn e-mailadres te gebruiken voor het zenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en berichten die te maken hebben met het evenement Alpe d’HuZes en gerelateerde evenementen van Alpe d'HuZes en KWF. De Stichting Alpe d’HuZes zal dit adres niet doorgeven aan derden of voor andere doeleinden gebruiken. Let op! Als je hier niet voor kiest, ontvang je van ons op geen andere manier informatie over het evenement.
   3. Deelname aan Alpe d’HuZes of Alpe d’HuZus is een zware lichamelijke inspanning. Ik heb kennisgenomen van het feit dat daarvoor een goede conditie noodzakelijk is. Een gedegen voorbereiding/trainingsprogramma draagt daaraan bij. Een sportmedisch onderzoek wordt door de organisatie niet verplicht gesteld, maar kan goed inzicht verschaffen in mijn fysieke gesteldheid en daarmee ook bijdragen aan een goede voorbereiding; het valt onder mijn eigen verantwoordelijkheid.