15 nieuwe kankeronderzoeken dankzij geld van Alpe d’HuZes

17 Dec 2019

Fotografie: Barbara Daamen

Ruim 6,3 miljoen euro is door Alpe d’HuZes toegekend aan nieuw wetenschappelijk onderzoek. Hiermee worden vijftien onderzoeken gefinancierd naar de behandeling van kanker én naar een beter leven mét kanker. Voor  zorgvuldige toewijzing van deze gelden werkt Alpe d’HuZes zeer nauw samen met KWF Kankerbestrijding.


Het geld van Alpe d’HuZes wordt altijd toegekend in drie categorieën:

  • 'Bas Mulder Award' voor jonge, talentvolle onderzoekers
  • 'Unieke Hoogrisicoprojecten' voor baanbrekende onderzoeksideeën
  • 'Hermannetjes' voor onderzoek dat nog een klein zetje nodig heeft om ten goede te komen aan de
    patiënt

Deze ronde gaat het om zes ‘Bas Mulder Awards’, vijf ‘Unieke Hoogrisicoprojecten’ en vier ‘Hermannetjes’.

“Dankzij onze deelnemers, professionele vrijwilligers en sponsoren kunnen deze onderzoekers nu aan de slag om ons ultieme doel te behalen: dat er niemand meer doodgaat aan kanker. Met deze vijftien onderzoeken komen we daar weer een stapje dichterbij en dat geeft ons weer hoop en motivatie voor onze nieuwe editie in juni 2020, de vijftiende editie van Alpe dHuZes! Namens onze mooie organisatie wens ik alle onderzoekers veel succes”, zegt Alpe d’HuZes-voorzitter Jan Kouwenhoven.

  
Twee Bas Mulder Awards uitgelicht
Dr. Sanne ten Broeke (UMCG) ontvangt een Bas Mulder Award voor haar voorstel om genetisch onderzoek te doen naar vroege veranderingen in darmcellen die leiden tot kwaadaardige tumoren. Het doel is een betere inschatting van het individuele kankerrisico en een betere afstemming van de belastende darmcontroles op de persoon (‘controle op maat’). Ook hoopt de jonge onderzoeker te kunnen voorspellen welke Lynch-patiënten van welke (preventieve) behandelingen zouden kunnen profiteren.
Een andere Bas Mulder Award gaat naar Gabriel Paiva Fonseca (UMC) voor onderzoek dat zich richt op betere brachytherapie. Deze lokale inwendige bestraling met een hoge stralingsdosis wordt bij diverse kankersoorten toegepast. Door die hoge dosis is het van groot belang dat de straling met grote precisie is afgesteld op de tumor, maar tijdens de behandeling is het (nog) niet mogelijk om dit goed te verifiëren. Fonseca test in dit project een nieuw systeem dat live laat zien waar de stralingsbron zich in het lichaam bevindt én de werkelijk afgegeven straling meetbaar maakt. Onderdeel van het project is een patiëntenstudie om de meerwaarde van deze methode te bepalen bij 100 patiënten met gynaecologische tumoren en prostaatkanker.

  

Voorbeelden van drie Unieke Hoogrisicoprojecten
Prof. Ariane Briegel (Universiteit Leiden) ontwikkelt met geld van Alpe d’HuZes een biosensor voor neuroblastoom, een vorm van kanker die vooral jonge kinderen treft. De biosensor is een apparaat dat in urine de aanwezigheid van bepaalde ‘verdachte’ moleculen aantoont. Momenteel gebeuren dergelijke urinetests in het laboratorium, wat kostbaar en tijdrovend is. De biosensor geeft snel uitsluitsel, wat het apparaat geschikt maakt voor screening bij kinderen die symptomen vertonen én om het effect van de behandeling bij patiënten te volgen. Dit project moet uitwijzen of deze methode haalbaar is.

Dr. Annemarie Boleij (Radboud UMC) krijgt geld van Alpe d’HuZes voor haar bijdragen aan een betere opsporing van darmkanker. Bij een kijkonderzoek (coloscopie) komt het voor dat voorlopers van darmkanker worden gemist. Door de aanwezigheid van bepaalde bacteriën op poliepen in beeld te brengen, verwacht Boleij zichtbaar te maken welke voorlopers een grote kans hebben om uit te groeien tot darmtumoren. Uit de opbrengsten van Alpe d’HuZes wordt het onderzoek gefinancierd van dr. Sabrina Santos Oliveira. Zij wil fotodynamische therapie bij hoofd/halskanker verbeteren. Deze behandeling is gebaseerd op het toedienen van lichtgevoelige medicijnen, die pas actief worden onder invloed van licht. Een probleem in de kliniek is dat
het lastig is om de effecten te beperken tot alleen het tumorweefsel. Oliveira koppelt de medicijnen daarom aan minuscule nanodeeltjes, die heel specifiek de tumor weten te vinden. Daardoor komt het medicijn precies op de juiste plek terecht. De onderzoeker verwacht bovendien dat deze techniek het afweersysteem kan stimuleren, waardoor een combinatie met immunotherapie tot de mogelijkheden behoort. In dit korte project onderzoekt ze of deze methode haalbaar en veilig is, alvorens de stap naar patiëntenstudies kan worden gemaakt.

  
Een Hermannetje met name genoemd
Alpe d’HuZes financiert het onderzoek van radiotherapeut dr. Astrid Scholten (Antoni van Leeuwenhoek): deze vergelijkende patiëntenstudie draait om de vraag of gedeeltelijke bestraling van de borst vóór de operatie een beter  cosmetisch resultaat geeft dan gedeeltelijke bestraling ná de operatie.

  

Zorgvuldig beoordelingsproces
Elk projectvoorstel dat gefinancierd wordt uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds doorloopt een zorgvuldig beoordelingsproces. Honderden oncologische vakgenoten uit binnen- en buitenland beoordelen de projectvoorstellen op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid en relevantie voor de patiënt en maatschappij. De stem van patiënten als ervaringsdeskundigen is hierbij onmisbaar. Zij beoordelen de onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntperspectief.
Op basis van alle beoordelingen neemt KWF een weloverwogen financieringsbesluit. KWF blijft namens Alpe d’HuZes nauw betrokken bij de onderzoeken en begeleidt projectleiders bij het bereiken van hun doelen. Door knelpunten aan te pakken en kansen op doorbraken te benutten helpen we kankeronderzoek én de patiënt vooruit.

  
Alpe d’HuZes 2020: vijftiende keer
De vijftiende editie van Alpe d’HuZes vindt plaats op 4 juni 2020, waarbij weer maximaal vijfduizend deelnemers één tot zes keer de Alpe d’Huez op lopen of fietsen om geld op te halen voor baanbrekend kankeronderzoek. 100% van de donaties wordt besteed aan wetenschappelijk kankeronderzoek. Het gezamenlijke doel is dat straks niemand meer doodgaat aan kanker.

  

Aanmelden voor deelname in 2020 is nog mogelijk, maar wees er snel bij! Er is plek voor vijfduizend deelnemers. Deelnemers kunnen zich inschrijven op www.opgevenisgeenoptie.nl/hoe-word-ik-deelnemer