Alpe d’HuZes benoemt 3 nieuwe leden raad van toezicht

21 Sep 2020

Alpe d’HuZes heeft zijn raad van toezicht deels vernieuwd met Gerard Dielessen, Peter-Paul Dings en Monica Wichgers. Zij volgen Geert Eijkenboom en Paul Havinga op; hun zittingstermijn zit erop.

Gerard Dielessen is sinds 2010 algemeen directeur van NOC*NSF. Hij was daarvoor algemeen directeur van de NOS en werkzaam in de journalistiek. Gerard heeft in 2011, 2012 en 2016 als lid van het team Arnhemsmeisjefietst.nl deelgenomen aan Alpe d’HuZes.

Peter-Paul Dings is partner van een bureau voor executive search, interim-management, onderwijs en ‘wellbeing at work’. Daarvoor was hij hr-directeur en -manager bij diverse bedrijven. In 2011 heeft Peter-Paul als fietser meegedaan met het team van Hendrix UTD – onder de vlag van Big Challenge – en zesmaal de Alpe beklommen.

Monica Wichgers is wethouder in de gemeente Culemborg en heeft veel ervaring in de lokale politiek, management en als zelfstandig ondernemer. Monica heeft zich 4,5 jaar als vrijwilliger ingezet voor Alpe d’HuZes (in team Frankrijk). Vanaf 2014 heeft zij ieder jaar lopend en fietsend deelgenomen aan Alpe d’HuZus en/of Alpe d’HuZes.

Volledige samenstelling raad van toezicht Alpe d’HuZes

De drie nieuwe leden completeren het toezichtorgaan, dat verder bestaat uit Ed Kronenburg (voorzitter), voormalig ambassadeur en topambtenaar, René Medema, voorzitter raad van bestuur en wetenschappelijk directeur van het Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut, en Johan van der Waal, zelfstandig adviseur en voormalig bestuursvoorzitter van Alpe d’HuZes. De raad houdt toezicht op het beleid van het stichtingsbestuur en op de algemene gang van zaken binnen Alpe d’HuZes. Ook opereert de raad als klankbord voor het bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De Alpe d’HuZes-organisatie bestaat alleen uit vrijwilligers. Ook de leden van de raad van toezicht vervullen deze rol vrijwillig en ontvangen geen enkele vergoeding.