Illusies en scenario’s…

02 Dec 2020

Alpe d’HuZes is een niet meer weg te denken evenement voor het financieren van onderzoek naar kanker. En dat willen we graag zo houden. Zolang 1 op de 3 Nederlanders kanker krijgt, is onderzoek nog hard nodig om de ziekte onder controle te krijgen. Daarom zijn we alweer druk bezig om de uitgestelde ‘jubileum’editie van Alpe d’HuZes voor te bereiden. 

Helaas treffen de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus ons nog steeds. Denk aan de beperking van reisbewegingen naar het buitenland en strikte beperkingen voor samenkomsten.

Alpe d’HuZes is niet alleen gericht op de financiering van onderzoek naar kanker, maar juist ook het evenement van kracht, saamhorigheid en naastenliefde. Daarom werken wij als organisatie nu aan twee scenario's voor juni 2021. En dat is geen eenvoudige opgave. Een editie als vanouds, zonder enige beperking of aandacht voor de maatregelen ter verspreiding van het coronavirus, is voor aankomend jaar een illusie. 

Maar hoe dan wel? 
Het eerste scenario: de koers vindt in Frankrijk plaats, maar wel onder de dan geldende beperkende maatregelen.
Hoe kunnen we wel naar Frankrijk om de koersweek veilig en op een Alpe d’HuZes-waardige manier te beleven. Dus mét een fysieke uitdaging, de saamhorigheid overdag of op de bezinningsavond. Waar plek is voor een lach of een traan … Met tijd en aandacht voor dat ‘echte’ gesprek op het randje langs de klim, maar wel veilig. Hoe organiseren wij een veilige koersweek, waar ieder jaar tegen de 15.000 mensen samen zijn? Geen eenvoudige vraag, maar wellicht kunnen we het onmogelijke mogelijk maken?

Ter voorbereiding nemen we de (on)mogelijkheden die voortkomen uit eerdere analyses één voor één bij de hand. Daarbij overleggen onze chef de mission en het Koersteam goed met de clusters en de teams. Aandachtspunten zijn de al bekende beperkingen, zoals afstand houden, beperkte groepsgrootte, mondkapjes en verhoogde hygiëne. Uiteraard is er contact met de Franse overheden om de daar geldende maatregelen te kunnen inschatten en toepassen; die zijn op dit moment niet veel ruimer zijn dan een maximale bewegingsruimte binnen een straal van 20 kilometer binnen een tijdsbestek van maximaal 3 uur. En dat is al een verruiming van de maatregelen een paar weken geleden, toen de Fransen alleen voor noodzakelijke boodschappen naar buiten mochten. 

Ondertussen moeten we ook voorbereid zijn op het moment dat de Franse (of Nederlandse) overheid aangeeft dat de reisbeweging van een grote groep Nederlanders niet gewenst is. Of dat de Franse maatregelen zodanig beperkend zijn dat we te veel mensen moeten teleurstellen. Dan moeten we besluiten de koers nog een jaar uit te stellen.

Hoe overbruggen we dan het jaar 2021 zó, dat alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren gedreven op weg blíjven naar de koersweek in 2022. Want wij zijn met ons allen overtuigd dat de koers weer op de Alpe gaat plaatsvinden. Het coronavirus hindert ons onderweg, maar wij blijven vechten om kanker klein te krijgen. Opgeven is geen optie. 

En die overbrugging is het tweede scenario: een grootschalig en uitdagend, maar individueel alternatief. In Nederland.
Een alternatief dat past binnen de dan geldende veiligheidsmaatregelen in Nederland. Een evenement dat past in de Alpe d’HuZes-traditie, dat fysiek uitdagend is en dat veel ruimte geeft aan het gevoel van saamhorigheid en naastenliefde. Een eenmalig overbruggingsevenement op weg naar koersjaar 2022, en dat ons allemaal, maar zeker onze sponsoren en donateurs aanzet om die extra euro bij te dragen. Want het onderzoek moet doorgaan. 

Concreter kan ik het op dit moment niet maken, helaas. We zetten alle tandjes bij om de mogelijkheden van beide scenario’s uit te werken. Regelmatig houden wij jullie via de website, mails en andere socialmediaberichten op de hoogte van de voortgang en keuzen. Luister donderdag 3 december naar de Alpe Talk (wel even aanmelden/registreren!), waar onze chef de mission, Dick, meer vertelt over beide scenario’s én alle brandende vragen beantwoordt.

Links of rechtsom, er komt een bijzondere dag of week aan in de eerste week van juni. Waarvoor niet alleen hard getraind moet worden, (hard-)lopend of op de fiets, en er is nog steeds een enorme behoefte aan donaties. Het onderzoek moet doorgaan en daar is nog veel geld voor nodig.

Volg de Alpe Talks voor tips, zoek die sponsoren en donateurs op.

Ook voor donatiewerving geldt: opgeven is geen optie.

Alvast veel dank,  
George Coppens

Vrijwilliger in de rol van voorzitter a.i.