Resultaat Alpe d’HuZes in 2019: bijna 12 miljoen euro opgehaald, 28 nieuwe kankeronderzoeken gefinancierd

05 Mar 2020

Alpe d’HuZes heeft afgelopen jaar 11.948.177 euro opgebracht voor onderzoek naar kanker, blijkt bij de publicatie van het jaarverslag 2018/2019. De opbrengst is ruim een half miljoen meer dan de editie van 2018 en maakt Alpe d’HuZes wederom het grootste fondsenwervende evenement van Nederland. Door de opbrengst zijn 28 nieuwe onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt.

   

    

“Ik kijk terug op een goed jaar en ben trots op de inzet van alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren die Alpe d’HuZes mogelijk maken. Wat mij enorm is bijgebleven is de motivatie van mensen om de berg te beklimmen. Het leveren van de sportieve prestatie is belangrijk, maar een nog belangrijkere drijfveer is bijvoorbeeld het steunen of herdenken van een geliefde, of het afsluiten van een eigen ziekteproces en vertrouwen terugwinnen in jezelf”, zegt Jan Kouwenhoven, voorzitter van Alpe d’HuZes.

   

“Het is fantastisch om de goede lijn van afgelopen jaren door te zetten en de voortekenen voor de komende editie zijn gunstig en overtreffen onze verwachtingen. De enorme belangstelling voor Alpe d’HuZes geeft een extra boost aan de inzet van onze vrijwilligers om ook dit jaar weer een mooi en professioneel evenement te organiseren. Met hen kijk ik ernaar uit om van Alpe d’HuZes 2020 een groot succes te maken.”

   

Door nagekomen donaties en lager uitgevallen kosten voor het evenement1) is de totaalopbrengst van 2019 hoger dan het bedrag dat direct na afloop van het evenement in juni bekend is gemaakt.

    

28 nieuwe kankeronderzoeken

Uniek aan Alpe d’HuZes is dat het evenement volledig wordt georganiseerd door vrijwilligers en dat iedere gedoneerde euro voor 100 procent naar kankeronderzoek gaat. In 2019 is 11,6 miljoen euro toegekend aan 28 nieuwe onderzoeksprojecten. Het resterende bedrag wordt besteed bij de eerstvolgende toekenningsronde in 2020. De onderzoeken beslaan de gehele breedte van kankerbestrijding. Van het gebruik van kunstmatige intelligentie voor een betere opsporing van kanker tot opereren met behulp van fluorescerende stoffen en van borstkanker2) tot neuroblastoom3).

   
6,2 miljoen euro is toegekend als stimulans aan 12 jonge, talentvolle onderzoekers, 1,4 miljoen euro aan 9 hoogrisicoprojecten om extra kansen te creëren voor baanbrekende ideeën en 4 miljoen euro als financieel ‘duwtje in de rug’ aan 7 projecten om kennisbenutting van onderzoeksresultaten te versnellen zodat ze ten goede komen aan de patiënt.

Voor zorgvuldige toewijzing van de gelden werkt Alpe d’HuZes nauw samen met KWF Kankerbestrijding.

 

Alpe d’HuZes 2020: inschrijflimiet bereikt, teller ruim boven zes miljoen euro

Op 4 juni vindt de vijftiende editie van Alpe d’HuZes plaats. Het maximumaantal van 5000 mensen heeft zich ingeschreven om die dag tot maximaal zes keer de Alpe d’Huez fietsend, hardlopend of wandelend te beklimmen en daarmee zoveel mogelijk geld voor kankeronderzoek op te halen. Inclusief supporters en vrijwilligers die Alpe d’HuZes mogelijk maken, verwacht de organisatie tijdens het evenement ongeveer 15.000 mensen op de Franse alp. Inmiddels hebben de deelnemers al meer dan zes miljoen euro ingezameld. Dat is bijna twee miljoen euro meer dan vorig jaar rond deze tijd.


1) De kosten voor het evenement worden betaald uit de inschrijfgelden van de deelnemers en verkoopresultaat van merchandise, catering, kaarsen en liftpassen tijdens de koersweek. Ook wordt het evenement ondersteund door sponsoren (financieel en/of in natura). Alpe d’HuZes voert een stringent financieel beleid en een eventueel surplus komt ten goede aan kankeronderzoek. Alpe d’HuZes is een 100% vrijwilligersorganisatie. Niemand, van beveiliger of cateraar tot arts of bestuursvoorzitter, ontvangt een vergoeding voor z’n werkzaamheden.

 

2) Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort bij vrouwen. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. De ziekte komt het meest voor bij vrouwen tussen de 50 en 70 jaar (bron: www.kanker.nl).

 

3) Neuroblastoom is kanker van het onwillekeurige zenuwstelsel en komt alleen bij kinderen voor. Elk jaar krijgen ongeveer 30 kinderen in Nederland de diagnose neuroblastoom. Bijna alle kinderen zijn jonger dan zes jaar (bron: www.vokk.nl).